Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liiton arvio hallitusohjelmasta

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 17.06.2023

Perheyritysten liitto uskoo, että hallitusohjelma on omiaan vahvistamaan suomalaisten perheyritysten halua investoida, kasvaa ja työllistää. Liitto on tyytyväinen myös siitä, että julkisen talouden tasapainottaminen ja vahvistaminen on hallitusohjelmassa otettu vakavasti. Lisäksi ohjelma vahvistaa kotimaista omistamista ja helpottaa sukupolvenvaihdoksia.

“Hallitusohjelman kirjaukset antavat uskoa siihen, että keskisuurten työnantajayritysten kasvumahdollisuudet paranevat. Keskisuuret yritykset ovat Suomen hyvinvoinnin kivijalka, jonka varassa Suomen hyvinvointi lepää”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo. 
 
Noin 70 prosenttia Suomen työllistävistä yrityksistä on perheyrityksiä – ja siten suomalaisessa omistuksessa. Perheyritysten liiton keskimääräisen jäsenen liikevaihto on noin 10 miljoonaa ja se työllistää noin 60 henkilöä. 
 
“Hallitusohjelma sisältää paljon hyviä tavoitteita ja toimenpiteitä investointien, työllisyyden ja kestävän kasvun edistämiseksi. Myös toimenpiteet sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi ovat tervetulleita”, Vanhala-Harmanen sanoo.  
 
Vanhala-Harmanen on tyytyväinen työlainsäädäntöön kaavailluista muutoksista. Hänen mukaansa esimerkiksi työllistämiskynnystä madaltamalla työnantajat rohkenevat palkata myös vaikeammin työllistettäviä henkilöitä, joiden työelämään astuminen on edellytys työllisyysasteen nostamiseksi. 
 
Myös ansiosidonnaisen porrastus ja palkkatyön ensisijaisuus toimeentulon lähteenä ovat tärkeitä keskisuurten yritysten ja työllisyyden kasvulle. 

“Hallitusohjelman tahtotila sujuvoittaa lupaprosesseja investointien edistämiseksi on tervetullut”, Vanhala-Harmanen sanoo. 
 
Perheyritysten liitto näkee, että hallitusohjelma vahvistaa kotimaista omistamista ja osaltaan auttaa hyvinvointiyhteiskunnan pitkäjänteistä, ylisukupolvista rakentamista. 
 
Pidempi perintöveron  
maksuaika hyödyttää kaikkia 
 
Hallitusohjelmassa sitoutudaan siihen, ettei pääomatuloveroa tai piensijoittajan verotusta kiristetä missään omaisuuslajissa. Lisäksi perintöveron maksuaikoja pidennetään 10 vuoteen.
 
“Mahdollisuus perintöveron maksuun kymmenessä vuodessa kaikille perinnönsaajille tulee helpottamaan monia perheyrityksiä sukupolvenvaihdoksen sujuvassa toteuttamisessa. Liiketoiminta voi jatkua, työpaikat on helpompi säilyttää ja esimerkiksi pääomistajan yllättävän kuoleman aiheuttama shokki on hieman helpompi ylittää”, Vanhala-Harmanen sanoo. 
 
Hallitusohjelman mukaan myös perintöveron korvaamista perintönä saadun omaisuuden luovutusvoittojen verotuksella selvitetään. 
 
“Toivomme, että selvitystyö lähtee ripeästi käyntiin. Siirtyminen luovutusvoittoveroon olisi fiksu keino vahvistaa kotimaista omistamista ja perheyritysten kilpailukykyä”, Vanhala-Harmanen sanoo. 
 
Hallitusohjelman veropolitiikka puolestaan pyrkii poistamaan esteitä ulkomaisten työntekijöiden Suomeen lähettämiseltä ja aikoo parantaa kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi tarkoitettuja verokannustimia pidentämällä avainhenkilölain työssäoloaikaa.

Asiasanat