Uutishuone / Ajankohtaista

PL:n eduskuntavaalitavoitteita: Paikallista sopimista on laajennettava

Kirjoittanut Auli Hänninen

Julkaistu 25.03.2019

Paikallinen sopiminen on laajennettava kaikkiin yrityksiin, myös työnantajajärjestöihin kuulumattomiin. Paikallinen sopiminen edistää työmarkkinoiden joustavuutta. Olosuhteet ja tavoitteet ovat työpaikoilla erilaisia, ja parhaaseen tulokseen voidaankin päästä silloin, kun työnantaja ja työntekijä voivat suoraan sopia esimerkiksi palkkauksesta ja työaikajärjestelyistä keskenään.

Suomen korkea rakenteellinen työttömyys on osittain seurausta jäykistä työmarkkinoistamme. Jäykkyyttä vähennetään paikallista sopimista lisäämällä. Samalla turvataan myös yritysten kilpailukyky, työllisyyden kehitys ja Suomen talouskasvu.

Paikallista sopimista tarvitaan, jotta työehdot voidaan sovittaa yrityksen kulloinkin vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja henkilökunnan tilanteeseen. Näin varmistetaan paremmin yritysten toimintakyky ja henkilöstön työpaikat erilaisissa taloudellisissa tilanteissa. Työehtojen olisi helpompi joustaa myös ylöspäin, jos heikommassa tilanteessa ne voisivat hetkellisesti joustaa myös toiseen suuntaan.

Työehtosopimuksissa on jo nykyisellään lisätty paljon paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että paikallisen sopimisen mukanaan tuomat joustot ovat vain niiden käytettävissä, jotka ovat sopijapuolia työehtosopimuksessa. Työehtosopimuksen velvoitteet sen sijaan koskevat kaikkia, eli niitäkin yrityksiä, jotka joutuvat noudattamaan työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

Lainsäädäntöä pitää muuttaa niin, että kaikissa yrityksissä henkilöstö ja työnantaja voivat yhdessä sopia työehtosopimuksesta poikkeavista järjestelyistä vähintään niiltä osin, kun työehtosopimuksissa on näin sovittu. Pakkoa tähän ei kuitenkaan olisi ja silloin työpaikoilla noudatettaisiin sovittua tai yleissitovuuden perusteella noudettavaksi tulevaa työehtosopimusta.  Kaikkien yritysten pitäisi päästä hyötymään niistä joustoista, joita työehtosopimuksissa on sovittu, myös paikallisesti järjestäytyen. Yleissitovuuden pitäisi siis velvoitteiden lisäksi koskea myös työehtosopimusten joustoja. Työehtosopimusten yleissitovuutta voidaan perusteella vain, jos velvoitteiden lisäksi myös joustot ovat kaikkien käytettävissä.

 

Asiasanat
Vaikuta Johtaminen Omistajuus Työelämä