Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liiton vahvuutena tyytyväiset jäsenet

Kirjoittanut Mikko Pellinen Perheyritysten liitto

Julkaistu 20.03.2020

Perheyritysten liitto toteutti viime marraskuussa kaikille jäsenilleen suunnatun jäsenkyselyn. Neljättä kertaa toteutetun kyselyn tulokset osoittavat, että jäsenten tyytyväisyys liittoon on kasvanut. Kyselyyn vastasi 93 jäsentä.  

”Jäsenkyselyn arviot ovat kehittyneet monella mittarilla erinomaisesti ja olemme luonnollisesti toimistolla iloisia myönteisestä kehityksestä. Emme kuitenkaan voi tuudittautua tyytyväisyyden tunteeseen, vaan kehitämme jatkuvasti palvelujamme, jotta jäsenet ovat tulevaisuudessakin tyytyväisiä tarjontaamme”, toimitusjohtaja Auli Hänninen kommentoi tuloksia.  

Liiton toimintamuodoista jäsenistö piti tärkeimpänä vaikuttamistyötä (4,4, asteikko 1-5), jatkajatoimintaa (3,6), verkostoitumista (3,6), valmennuksia (3,4) ja kansainvälistä toimintaa (2,4). Tyytyväisimpiä jäsenet olivat jatkajatoimintaan (4,1), verkostoitumiseen (4,0), valmennukseen (3,9) ja vaikuttamiseen (3,9). Lisäksi liiton toimiston palvelukyky sai arvosanan 4,3, joka on kyselyhistorian paras.  

Vaikuttamisen kolme tärkeintä teemaa olivat kyselyn mukaan 1) kotimaisen, kasvollisen omistamisen puolesta puhuminen, 2) vaikuttaminen perintö- ja lahjaverotukseen ja 3) perheyritysten merkityksestä kertominen suurelle yleisölle. Kolme tärkeintä teemaa olivat samat kuin vuonna 2017. Perintö- ja lahjaverotuksen tärkeys oli hieman noussut verrattuna edelliseen kyselyyn.  

Avoimissa vastauksissa vastaajat nostivat verotuksen, perheyrittäjyyden edistämisen ja omistajuuden lisäksi uutena teemana vastuullisuuden ja kestävän kehityksen. Tähän tarpeeseen liitto on vastannut luomalla Kestävän kehityksen -työryhmän, jonka tavoitteena on auttaa liiton jäseniä toimimaan kestävästi ja kertomaan omista hyvistä käytännöistä muille perheyrityksille. Työryhmä aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa.  

Jäsenten odotukset liittoa kohtaan ovat täyttyneet läpi kyselyn historian erinomaisesti. Tuoreimmassa kyselyssä niiden jäsenten osuus, joiden mielestä odotukset liittoa kohtaan ovat täyttyneet joko melko tai erittäin hyvin, oli 95,7 %. Luku on kyselyhistorian korkein arvio. Kaikkein parhaiten odotukset olivat täyttyneet 30–49-vuotiailla vastaajilla, joista vähintään puolet antoi korkeimman mahdollisen arvion.  

”Erityisen ilahduttavaa oli, että jo lähes 40 prosenttia jäsenistä arvioi odotustensa täyttyneen erittäin hyvin. Kasvua edelliseen jäsenkyselyyn on yli 10 prosenttiyksikköä”, sanoo Auli Hänninen.  

Avoimessa kysymyksessä Perheyritysten liiton jäsenyyden merkityksestä nousi esille kolme teemaa ylitse muiden. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi vastaajat arvioivat vertaisverkoston merkityksen. Vertaisverkoston jälkeen yhtä monta mainintaa saivat liiton tarjoamat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Avoimissa kysymyksissä liitolta toivottiin osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja rohkeutta julkisiin kannanottoihin. ”Tunnistamme tarpeen ja aiomme nostaa profiiliamme julkisessa keskustelussa”, Auli Hänninen kommentoi.  

Jatkajatoiminnan tärkeimmiksi teemoiksi koettiin keskinäinen verkostoituminen, valmennukset ja yritysvierailut. Valmennusten teemoiksi toivottiin erityisesti hallitustyötä, jatkajan haasteita ja omistajastrategiaa.   

Kyselyyn vastanneet jäsenet ovat aktiivisia suosittelijoita. Noin 83 prosenttia vastaajista oli suositellut jäsenyyttä toisille perheyrittäjille. Luku on samaa korkeaa tasoa kuin edellisessä kyselyssä.  

”Jäsenten suosittelu on meille äärimmäisen arvokasta ja yli puolet uusista jäsenistämme mainitsee jäsenhakemuksessaan saaneensa suosituksen toiselta perheyrittäjältä. Tästä olemme hyvin iloisia ja teemme töitä sen eteen, että olemme suositusten arvoisia myös tulevaisuudessa”, Auli Hänninen sanoo.     

 

 

”Ilahduttavaa oli, että jo lähes 40 prosenttia jäsenistä arvioi odotustensa Perheyritrysten liittoa kohtaan täyttyneen erittäin hyvin. Kasvua edelliseen jäsenkyselyyn on yli 10 prosenttiyksikköä”

Asiasanat