Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liiton vastuullisuuskysely jäsenilleen: Perheyritysten yritysvastuu näkyy henkilöstöstä huolehtimisessa ja eettisyyden korostamisessa

Julkaistu 03.10.2019

Perheyritysten yritysvastuu näkyy tuoreen kyselyn mukaan etenkin henkilöstöstä huolehtimisessa ja eettisyyden korostamisessa. Perheyritysten liiton jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan yli 80 %:lla perheyrityksistä on kestävän kehityksen tavoitteita strategiassaan.

Vastuullisuus on monissa perheyrityksissä ollut aina läpi vuosikymmenten itsestäänselvyys, henkilöstöstä pidetään huolta, toiminta kaikkien sidosryhmien kanssa perustuu pitkäaikaisuuteen ja luottamukseen. Vastuullisuus on tärkeämpää kuin lyhytnäköinen voitontavoittelu. Näitä asioita ei vaan ole kirjattu ylös ja avattu ulkopuolisille. ” – Toimitusjohtaja Matti Lehto, Sähkölehto Oy, vastauksena kyselyyn  

Perheyritysten yritysvastuu näkyy tuoreen kyselyn mukaan etenkin henkilöstöstä huolehtimisessa ja eettisyyden korostamisessa. Perheyritysten liiton jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan yli 80 %:lla perheyrityksistä on kestävän kehityksen tavoitteita strategiassaan.  

Lähes kaikki perheyritykset eli vastaajista 97 % pitävät vastuullisuutta liiketoiminnan kannalta olennaisena. Samoin lähes kaikki eli 93 % vastaajista uskoo vastuullisuuden merkityksen kasvavan seuraavien vuosien aikana. Vastuullisuuteen käytettävien resurssien kasvamiseen uskoo sen sijaan hieman harvempi, eli 77 %. 

Vastuullisuusteemoista tärkeimpinä perheyritykset pitävät ilmastonmuutosta, kiertotaloutta ja eettisyyttä. Myös työntekijöiden oikeudet nousivat korkealle eli neljänneksi tärkeimmäksi teemaksi perheyrityksille. Vähiten tärkeimpinä teemoina pidetään verotusta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.  

· Tulokset osoittavat, että vastuullisuustyö kokonaisuutena on perheyrityksille tärkeää, onhan perheyritysten dna:ssa ajatus yrityksen viemisestä seuraavalle sukupolvelle. Silloin asioita tehdään vastuullisesti, sanoo PL:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.  

Perheyritysten vastuullisuudessa korostuu myös lähi- ja paikallisyhteisöjen tukeminen, sillä se nousee kyselyssä henkilöstön jälkeen toiseksi tärkeimpänä sidosryhmänä esiin. 

· Tämä kertoo perheyritysten pitkäaikaisesta, usein sukupolvien mittaisesta sitoutumisesta paikkakunnilleen ja niiden alueiden hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen, PL:n toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo.  

Suurimpana haasteena perheyritykset pitävät sitä, miten vastuullisuus saadaan strategisesti integroitua liiketoimintaan: vastaajista yli puolet oli tätä mieltä. Myös liikekumppanien ja alihankkijoiden sitouttamista pidettiin vaikeana. Vähiten huolta kannettiin siitä, miten ylin johto sitoutetaan vastuullisuuteen.  

Tärkeimpänä ajurina vastuullisuustoiminnalle perheyritykset näkevät maineenrakennuksen ja brändin arvon kasvattamisen, asiakastyytyväisyyden lisäämisen sekä tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamisen.  

Vastuullisuuskysely perustuu FIBS:n keväällä 1000 Suomen suurimmalle yrityksille tehtyyn kyselyyn. Perheyritysten ja suurten yritysten vastauksissa oli vain joitakin eroja.  

· Suuriin yrityksiin verrattuna perheyrityksissä on vähemmän vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä. Ne myös muun muassa raportoivat vähemmän vastuullisuudesta. Perheyrityksissä vastuullisuutta johdetaan enemmän arvoilla kuin prosesseilla, toteaa PL:n johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen

Kyselyyn vastasi elo-syyskuun 2019 vaihteessa 75 vastaajaa, joka on hyvä edustus (noin kuudesosa) Perheyritysten liiton noin 450 jäsenyrityksestä. Vastaajajoukossa painottuivat suuret ja keskisuuret yritykset: vastaajista noin kolmannes edusti suuria, yli 250 hengen perheyrityksiä ja kolmannes keskisuuria, 50–250 henkeä työllistäviä perheyrityksiä. Vastaajien toimialoissa yleisin oli teollisuus (47 %).

 

 

TUTUSTU YRITYSVASTUUKYSELYN TULOKSIIN TÄSTÄ >>

 

LISÄTIETOJA 

Auli Hänninen, toimitusjohtaja, auli.hanninen@perheyritys.fi, p. 0400 415 230 

Krista Elo-Pärssinen, johtava asiantuntija, krista.elo-parssinen@perheyritys.fi, p. 0400 254 004 

Johanna Vesikallio, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, johanna.vesikallio@perheyritys.fi, p. 040 722 4092  

 

 

 

Asiasanat