Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liitto ja Pääomasijoittajat: Myös suuremmat yritykset huomioitava koronakriisissä

Julkaistu 26.03.2020

Suomen hallitus on tehnyt paljon välttämättömiä ja hyviä ratkaisuja yritysten tueksi. Nämä aloitteet ovat ehdottoman tärkeitä, mutta samaan aikaan keskisuuret ja tätä suuremmat yritykset ovat jäämässä väliinputoajiksi kriisiajan ratkaisuissa. Jotta konkurssi- ja työttömyysaallolta voidaan välttyä, nopeat ja joustavat rahoitusjärjestelyt tulee turvata mahdollisimman laajasti koronakriisistä kärsiville yrityksille, koosta riippumatta, vaativat Pääomasijoittajat ja Perheyritysten liitto.

Keskisuurille yrityksille nyt käytössä olevat ratkaisut eivät tuo tarvittavaa helpotusta akuuttiin kriisiin. Finnveran takaama korkeimmillaan miljoonan euron laina on monille keskisuurille yrityksille liian pieni kriisiajan ylittämiseksi. Suuremmalle lainalle on haettava normaalin prosessin kautta Finnvera-takausta, jossa takauksen suuruus vaihtelee 50–80 %:n välillä eikä prosessissa ole mitään nopeutettua menettelyä.

Business Finlandin koronapaketit eivät tuo apua suurempaan kysynnän puutteesta johtuvaan kassakriisiin. Suomen Pankin yritystodistusohjelma tuo puolestaan helpotusta vain yrityksille, jotka ovat laskeneet liikkeeseen yritystodistuksia. 

”Akuutti kassakriisi on jo päällä useimmilla kuluttajakysyntään nojautuvilla yrityksillä, jotka ovat joutuneet sulkemaan liikepaikkansa tai joiden asiakasvirrat ovat tyrehtyneet murto-osaan normaalista, vaikka liiketoiminta ennen kriisiä olisi ollut hyvinkin terveellä tasolla”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

”Kysynnän laantuminen on iskenyt myös suuriin työllistäjiin, eli palveluihin ja kasvuhakuisiin yrityksiin hyvin nopeasti. Ilman nopeita toimia rahoitustilanteen parantamiseksi seurauksena on pk-sektorin konkurssiaalto ja sitä seuraava romahdus työllisyydessä”, jatkaa Santavirta.

Hallitus esitteli 20.3.2020 keinovalikoimassaan TyEL-takaisinlainauksen helpottamista ja Finnveran 80%:n takausta tähän. Tämä olisi erinomainen keino myös suuremmille yrityksille rahoituksen varmistamiseksi. ”Tässä kohtaa Finnveran takaus takaisinlainaukseen pitäisi ulottaa kaikkiin koronakriisin johdosta rahoitusvaikeuksiin joutuneisiin yrityksiin koosta ja toimialasta riippumatta”, toteaa Auli Hänninen, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja.

Nopeat ja joustavat rahoitusjärjestelyt myös suuremmille yhtiöille varmistettava

Kriisinajan tukitoimien onnistumisessa ratkaisevaa on nopeus. Keskisuurille ja tätä suuremmille yhtiöille olisi tarjottava nopeutettuja menettelyjä ja joustoa tuovia järjestelyitä, jotta apu ehtii riittävän ajoissa yrityksille. 

”Finnvera takaa ja pankit jakaa -periaate ei voi jättää suurempiakaan yrityksiä avun ulkopuolelle. On löydettävä ratkaisut, jossa nämä yhtiöt, pankit, eläkeyhtiöt ja Finnvera voivat edetä nopeasti kriisinajan ylittämiseksi”, huomauttaa Hänninen.

”On todennäköistä, että ilman erityisjärjestelyitä usean yrityksen kohdalla pankeilla ei ole mahdollisuuksia merkittävästi lisätä omaa riskiään. Tämä kaataa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa yhtiöitä, vaikka liiketoiminta olisikin pitkällä aikavälillä tervettä ja kannattavaa. Näiden yritysten selviytyminen kriisin yli on nyt Suomen kasvuyrityskentän avainkysymys.”, toteaa Santavirta.

Käytännön toimenpiteet

Perheyritysten liitto ja Pääomasijoittajat ehdottavat seuraavia toimenpiteitä, jotka pitäisi saada pian voimaan:

  • Keskisuurille ja tätä suuremmille yrityksille on kehitettävä toimivat rahoitusratkaisut yhdessä yritysten, pankkien, eläkeyhtiöiden ja Finnveran kanssa
  • Finnveran takaaman TyEL-takaisinlainauksen mahdollistaminen koronakriisistä kärsiville yrityksille koosta ja toimialasta riippumatta
  • Joustoa nykyisiin järjestelyihin ja riittävän kokoiset lisärahoitusratkaisut nopealla aikataululla
  • Lainaprosessia nopeutettava pankkien riskiä madaltamalla ja Finnveran takausosuutta nostamalla

”Kriisitilanteessa on tehty jo paljon hyvää työtä. Yritysten tukitoimien edistämistä ja ongelmatilanteiden ratkaisemista on jatkettava, jotta Suomessa säästyy mahdollisimman monta työpaikkaa. On kaikkien etu pitää ennen kriisitilannetta Suomen talouskasvua vauhdittanut yrityskenttä pystyssä tämän kriisiajan yli tarvittavin rahoitus- ja lainajärjestelyin”, sanovat Santavirta ja Hänninen.

 

Lisätiedot:

 

Auli Hänninen

Perheyritysten liitto ry, toimitusjohtaja

+358 400 415230

auli.hanninen@perheyritys.fi

 

Pia Santavirta

Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja

+358 40 546 7749

pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

 

Valtioneuvoston tiedote 20.3.2020: Hallitus ilmoitti 20.3.2020 Finnveran kotimaan rahoitusvaltuuksien nostamisesta nykyisestä 4,2 miljardin euron enimmäismäärästä 12 miljardiin euroon.

Finnveran takausjärjestelyistä lisätietoja: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Lue lisää pääomasijoittamisen merkityksestä Suomessa: https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/2019/05/Paaomasijoittamisen-merkitys-Suomessa.pdf ja perheyrityksistä: https://perheyritys.fi/

 

Perheyritysten liitto ry on suomalaisten perheyritysten koti. Perheyrittäjien yhteisössä jaetaan avoimesti kokemuksia ja kehitetään osaamista omistajina. Uskomme, että omistajalla on väliä. Viemme ylpeinä Suomeen sitoutuneiden ja vastuullisten omistajien ääntä eteenpäin ja vaikutamme siihen, että Suomessa on jatkossakin hyvä yrittää, omistaa ja työllistää.

Perheyrityksissä työskentelee lähes 200 000 suomalaista ja perheyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 35 mrde.

Pääomasijoittajat ry ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. Pääomasijoittajien omistamat yritykset työllistävät Suomessa yli 94 000 henkeä ja kohdeyritysten liikevaihto on yhteensä 22 mrde.

 

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat

 

 

 

Asiasanat
Työelämä Korona