Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liitto tukee ainutlaatuista omistajuuden professuuria 

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 08.02.2021

Aalto-yliopistoon  perustetaan tämän vuoden aikana ainutlaatuinen omistajuuden professuuri. 
Lahjoitusvaroin perustettava oppituoli sijoittuu Kauppakorkeakouluun. Perheyritysten liitto on osa lahjoittajien joukkoa. Muita lahjoittajia ovat muun muassa Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö, Pörssisäätiö, EK, Oras Invest, Ensto Invest ja Yksityisyrittäjäin säätiö.

Kauppakorkeakoulun dekaanin Timo Korkeamäen mukaan uudella professuurilla tulee olemaan keskeinen rooli omistajuuteen liittyvän akateemisen tutkimustiedon tuottamisessa ja sen jalkauttamisessa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. 

”Omistajuuden eri muotojen vaikutuksista yritysten toimintaan ja menestykseen työnantajina, kasvun moottoreina ja veronmaksajina on yllättävän vähän huippuluokan tutkittua tietoa. Uusi professuuri täyttää tätä vajetta ja toimii myös omistajuusteemaan liittyvän tutkimuksen ja opetuksen suunnannäyttäjänä sekä Aallon sisäisissä, kansallisissa, että kansainvälisissä verkostoissa”, Korkeamäki sanoo.  

”Olen todella tyytyväinen, että professuurista tulee viimein totta. Olemme yhdessä hankkeen muiden toteuttajien kanssa iloksemme huomanneet, että omistajuuden teemat nähdään tärkeinä Suomen tulevaisuuden kannalta.”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo.  
 
Professuuri liittää omistajuuden kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria sekä tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi. 

Omistajuus on kiinteä osa markkinataloutta ja sen ymmärtämisen merkitys korostuu pääomien kansainvälisen liikkuvuuden myötä. Myös talouden digitalisoituminen lisää omistajuuden eri muotoja, ilmiöitä ja mahdollisuuksia - mutta myös uhkia. 

 
 ”Tarvitsemme tutkittua tietoa voidaksemme edistää vastuullista ja kasvua tuottavaa omistajuutta ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia. Professuuri tuottaa Suomen poliittisille päätöksentekijöille itsenäisesti tuotettua tutkimusta. Sen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä, joilla parhaalla mahdollisella tavalla vahvistetaan Suomeen sitoutunutta omistajuutta ja houkutellaan maahamme pääomia myös ulkomailta”, Hänninen sanoo. 

 

Ainutlaatuinen professuuri 

Omistajuuden professuurihankkeen isä on omistamisesta kirjan kirjoittanut  Tero Luoma, joka yhdessä Ensto Investin omistajiin kuuluvan Lari Raitavuon kanssa on koonnut hankkeelle tukijoita. Uusi professuuri perustetaan useilta järjestöiltä, säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saaduilla lahjoituksilla. Professuuria ovat tukeneet muun muassa Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö, Pörssisäätiö, Perheyritysten liitto, EK, Oras Invest, Ensto Invest ja Yksityisyrittäjäin säätiö. 

Professuurihankkeelle perustettiin ohjausryhmä, jossa ovat mukana Perheyritysten liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Pörssisäätiö, Pääomasijoittajat ja Finnish Business Angels Network FiBAN.  

”Maailmassa ei ole tähän mennessä ollut omistajuuden professuuria ja halusimme, että sellainen perustetaan Suomeen. Professuuri on pysyvä, jälkipolviin ulottuva panostus suomalaiseen omistajaosaamiseen. Kävimme ohjausryhmän kanssa läpi seitsemän suomalaista yliopistoa ja haimme professuurille parasta sijaintipaikkaa. Aalto erottautui kunnianhimollaan, kansainvälisyydellään ja kyvyllään kytkeä professuuri laajasti osaksi muuta opetusta ja tutkimusta”, Tero Luoma kertoo. 

Lari Raitavuon mukaan tulevaisuuden omistajilla on uuden professuurin myötä paremmat mahdollisuudet oppia omistajuudesta ja kasvaa omistajiksi.  

”Nuorena perheyrityksen omistajana haluan itsekin jatkuvasti kehittyä paremmaksi omistajaksi. Tutkimustietoon ja parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin pohjautuva oppi tuo tärkeää osaamista käytäntöön.” 

 

Lahjoituksella voi tukea omistajuuden osaamista 

Aalto-yliopiston professuureihin ovat perinteisesti lahjoittaneet lähinnä säätiöt, yritykset ja yhdistykset. Nyt myös yksityishenkilöillä on mahdollisuus tukea omistajuuden professuuria ja sen ympärille rakennettavan osaamiskeskuksen luomista tekemällä omistajuuden professuuriin suunnatun lahjoituksen Kauppakorkeakoululle. 

”Tämän tärkeän alan osaamista Suomessa voi nyt edistää niin pienillä kuin suuremmillakin lahjoituksilla”, Timo Korkeamäki sanoo. 

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä pitää omistajuuden professuuria erittäin merkittävänä. 

”Omistajuudella on suuri merkitys työllisyydelle, investoinneille, vero- ja vientituloille ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Siksi on upeaa, että Suomi saa ensimmäisen alan tutkimukseen ja opetukseen keskittyvän professuurin. Kiitän lämpimästi omistajuuden professuurihankkeen alullepanijoita ja lahjoittajia.”    

Omistajuuden professuuri on kokoaikainen ja lahjoitusten avulla sen perusrahoitus turvataan 20 vuodeksi. Professorin rekrytointiprosessi on jo käynnistetty ja tavoitteena on, että uusi professori voisi aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden 2022 alussa.  

  

Lisätietoja:

Perheyritysten liiton tomitusjohtaja 

Auli Hänninen

auli.hanninen@perheyritys.fi  

040 0415230 

 

Asiasanat
Opi Omistajuus