Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liitto tyytyväinen työttömyysturvan työllistymistä edistäviin muutoksiin budjettiriihessä ja hallituksen toimiin osaajapulan helpottamisessa

Julkaistu 29.08.2018

Perheyritysten liitto on tyytyväinen siihen, että hallitus päätti budjettiriihessään korjata yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asemaa työttömyysturvassa yrittäjästä palkansaajaksi. Nykyisin työttömyysturvassa ei-omistava perheenjäsen on luettu yrittäjäksi, jos hän työskentelee yrityksessä. Hän ei silloin ole ollut oikeutettu työttömyysturvaan, jos hänen työsuhteensa on päättynyt.

Nyt hallitus on päättänyt muuttaa ei-omistavan perheenjäsenen aseman yrittäjästä palkansaajaksi. Mukaan tulee 12 kuukauden tarkastelujakso, jonka aikana yrittäjän perheenjäsenellä ei ole saanut olla omistusta tai määräysvaltaa yrityksessä. Ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehdoksi on tulossa 12 kuukautta. 

  • Tämä korjaa yksittäistapauksissa yksilölle todella epäreilun kohtelun ja monessa tilanteessa myös taloudellisen epäkohdan. Uudistus on tervetullut sikälikin, että tällä ei ole suuria vaikutuksia valtion menoihin. Nykyinen sääntely on ollut outoa, sillä se eroaa muun muassa vero- ja eläkelainsäädännöstä, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen
  • Myös ansiopäivärahan sovittelun muuttaminen niin, että palkka huomioidaan vähentävänä vasta silloin, kun se maksetaan, on hieno asia. Tämän pitäisi lisätä halukkuutta ottaa vastaan myös osa-aikaista ja lyhytaikaista työtä, toimitusjohtaja Hänninen sanoo.

Perheyritysten liitto pitää hyvänä, että hallitus on päättänyt lisätä resursseja osaamiseen ja koulutukseen. Seuraavalla vaalikaudella pitää keskittyä erityisesti ammattikoulutuksen kehittämiseen oppisopimuskoulutusta kehittämällä.

Perheyritysten liitto odottaa vielä tällä vaalikaudella verotuksen tiekartan valmistumista ja sitä, että verotukseen saataisiin pitkäjänteisyyttä, joka kestää yli hallituskausien. PL toivoo myös sitä, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tekemät verolinjaukset eivät muuttuisi täysin päinvastaiseen suuntaan seuraavalla hallituskaudella. Perheyritykset pitävät yllä Suomen talouskasvua ja työllisyyttä ja ne toivovat pitkäjänteistä, kasvuun ja investointeihin kannustavaa veropolitiikkaa.

Lisätietoja: 

Auli Hänninen, toimitusjohtaja Perheyritysten liitto, 0400 415 230, auli.hanninen@perheyritys.fi

Johanna Vesikallio, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Perheyritysten liitto, 040 722 4092, johanna.vesikallio@perheyritys.fi

 

 

 

Asiasanat