Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liitto valitsi Miia Porkkalan uudeksi puheenjohtajakseen

Julkaistu 28.11.2023

Perheyritysten liiton uusi puheenjohtaja Miia Porkkala peräänkuuluttaa parempaa ymmärrystä kotimaisesta omistajuudesta. Perheyrityksillä on pitkäjänteinen ja merkityksellinen rooli kestävän yhteiskunnan rakentamisessa kaikkialla Suomessa. Perheyritysten liitto valitsi uuden puheenjohtajan syyskokouksessaan 29. marraskuuta 2023.

"Olen todella kiitollinen saamastani luottamuksesta. Koen roolini Perheyritysten liitossa tärkeänä yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä perheyritysten ja kotimaisen omistajuuden merkityksestä”, Perheyritysten liiton puheenjohtaja Miia Porkkala korostaa.  
 
Perheyrityksillä on vahva vaikutus työllistäjänä ja hyvinvoinnin turvaajana. ”Perheyritykset toimivat ekosysteemien vetureina ympäri Suomea. Ne työllistävät noin 40 prosenttia koko yrityssektorin henkilöstöstä ja noin kolmasosa yrityssektorin nettoinvestoinneista tulee perheyrityksistä. Perhe omistajana tuo yrityksen toimintaan jatkuvuutta ja vahvan arvopohjan”, Porkkala painottaa. Hän on Perheyritysten liiton 11. puheenjohtaja ja aloittaa tehtävässään 1.1.2024. 

Kotimaisen omistamisen vahvistaminen tuo vakautta  

Omistamisen kulttuurin edistäminen on kirjattu Orpon hallitusohjelmaan.  Porkkala odottaa, että hallitusohjelmatavoite kotimaisen omistajuuden vahvistamisesta toteutuu. ”Lainsäädäntö vaikuttaa olennaisesti yritysten kasvuun ja motivaatioon kasvaa. Perheyrityksissä toivotaan lainsäädännöltä vakautta ja ennakoitavuutta, sillä esimerkiksi sukupolvenvaihdosten suunnittelu perheyrityksissä kestää jopa kymmenen vuotta. Ennustettavuus vahvistaa myös yritysten mahdollisuuksia työllistää”, Porkkala sanoo.  
 
”Investoinnit,  liiketoiminnan uudistaminen ja tätä kautta työllistämispäätökset ovat omistajan vastuulla ja omistajan työtä”, Porkkala sanoo. Hänen mukaansa työntekemistä on perinteisesti arvostettu Suomessa todella korkealle, mutta omistamisen arvoa ja merkitystä ei ole nähty riittävän selkeästi. ”Hyvä omistajaperhe toimii eettisesti ja pitkäjänteisesti, tuntee vastuunsa yhteisöstään, yrityksestään ja sen sidosryhmistä”, hän jatkaa. ”Vastuullinen omistaja arvioi jatkuvasti, miten yritystä johdetaan mahdollisimman tehokkaasti, mihin investoidaan ja onko nykyinen omistusrakenne tulevaisuudessakin paras mahdollinen”, Porkkala kertoo.  
 
Perheyritysten liiton jäsenmäärä on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa. Liiton yli 520 jäsenyrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 40 miljardia euroa ja yritykset työllistävät noin 173 000 ihmistä. Liiton jäsenet työllistävät keskimäärin noin 40 henkeä ja yritysten liikevaihto on hieman yli 10 miljoonaa euroa. ”Olen itse kokenut Perheyritysten liiton valmennukset erittäin hyödylliseksi ja haastankin kaikki perheyritykset mukaan liiton toimintaan arvioimaan ja kehittämään omistajataitojaan”, Porkkala sanoo. 
 
Porkkala, (62), on yksi Aho Groupin viidestä omistajasta. Aho Group on suomalainen perheyritys, joka toimii matkailussa ja terveydenhuollossa. Yritysryhmään kuuluvat Rukan ja Pyhän laskettelukeskukset sekä terveyspalveluja tarjoavat Aava, Pikkujätti ja Aisti Health sekä osakkuusyhtiö Docrates. Hän toimii perheen terveydenhuoltosektorin yritysten hallituksissa sekä edistää  suvun omistajuuden ja yritysryhmän hallintotapojen kehittämistä  Aho Groupin hallituksessa.  
  
Ennen Porkkalaa Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtajana toimi Alexander Bargum (Algol Oy) vuosina 2021 - 2023.  

Miia Porkkala aloittaa Perheyritysten liiton kolmivuotisen puheenjohtajakauden 1.1.2024.

Uusia jäseniä Perheyritysten liiton hallitukseen

 
Perheyritysten liiton hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Satu Helkama (Helkama Auto Oy) ja Ville Voipio (Vaisala Oyj). 

Kolmivuotisesta hallituskaudesta kiitokset puheenjohtaja Alexander Bargumille sekä Tomi Lantolle.

Liiton hallituksen kokoonpano vuodelle 2024 on:

Miia Porkkala, Aho Group Oy, puheenjohtaja​

Charlotta Björnberg-Paul, Saxo Oy​

Satu Helkama, Helkama-Auto Oy​

Jarmo Hyökyvaara, The Orange Company Oy​

Eeva Kovanen, Kovanen Capital Oy​

Marjet Mäkinen, Suomen Kovabetoni Oy​

Pekka Suominen, Raute Oyj ​

Ville Voipio, Vaisala Oyj

Miia Porkkalan haastattelupyynnöt:

​Tiina Tikander, Perheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, tiina.tikander@perheyritys.fi, p. 050 589 0185 

 

Asiasanat