Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten usko Suomen talouteen romahtanut kesän aikana

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 22.08.2022

Perheyritysten luottamus Suomen talouteen on kääntynyt jyrkkään laskuun. Näkymät taantumasta ja huoli hallituksen talouspoliittisesta toimintakyvystä huolestuttavat. Tämä käy ilmi Perheyritysten liiton elokuun PerheyritysPULSSI -kyselystä. 

Kun vielä toukokuussa – kolme kuukautta Venäjän hyökkäyksen jälkeen – usko Suomen talouteen pysytteli sotaa edeltävällä tasolla, kesän aikana luottamus on murentunut. Viiden pisteen paremmalta puolelta (asteikolla 1-10) vastausten keskiarvo on luisunut 3,8 pisteeseen.  

“Perheyritysten huoli talouden heikkenevistä näkymistä ja talouspolitiikan kompuroinnista pitää nyt ottaa hallituksessa vakavasti, koska kaikista Suomen työllistävistä yrityksistä peräti 70 prosenttia on perheyrityksiä”, Vanhala-Harmanen sanoo. 

PerheyritysPULSSI

Avoimissa vastauksissa nousee Vanhala-Harmasen mukaan neljä ongelmaa.  
“Työvoiman saatavuus ei ole parantunut eli työn vastaanottamisen kannustavuuteen ei ole tullut parannuksia. Verotus koetaan edelleen mutkikkaana ja lannistavana. Toimia inflaation hillitsemiseksi odotetaan ja veronkorotuksia pelätään”, Vanhala-Harmanen sanoo. 
 
Tulos piirtää kuvan erityisesti keskisuurten teollisuuden ja kaupan alan yritysten omistajien ja omistajayrittäjien käsityksistä. Perheyritysten liiton tyypillisen jäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 50 työntekijää.  
 
Nato-jäsenyys omiaan vahvistamaan sitoutumista Suomeen 
 
Sen sijaan turvallisuuspolitiikasta Sanna Marinin hallitus saa vahvaa suitsutusta. Tyytyväisyys nopeaan päätökseen hakea Nato-jäsenyyttä heijastuu tyytyväisyytenä Marinin ulkopoliittista johtajuutta kohtaan. Kysyttäessä, kuinka hyvin hallitus on onnistunut ulkopolitiikassa sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, hallitus saa arvosanan 6,9 skaalalla 1-10 (1=erittäin huonosti … 10= erittäin hyvin). 
 
 
 

PerheyritysPULSSI

Enemmistö eli noin 58 prosenttia perheyritysten omistajista kokee tulevan Nato-jäsenyyden vahvistavan yrityksensä sitoutumista Suomeen. Loput, noin 42 prosenttia näkee, ettei jäsenyydellä ole tässä suhteessa merkitystä. 
 
”Omistajien näkökulmasta Nato tuo turvaa, jonka varaan on mahdollista rakentaa investointiohjelmia ja kasvutavoitteita jopa kymmenien vuosien päähän. Perheyritykset ovat valmiita sitoutumaan Suomen hyvinvoinnin säilyttämiseen ja vahvistamiseen, työllistämiseen ja uudistumiseen, kunhan hallitus tekee oman osansa paremmin”, Vanhala-Harmanen sanoo.   
 
________________ 
 

Perheyritysten liiton noin 460 jäsenyritystä työllistävät yhteensä noin 176 000 ihmistä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 38 miljardia euroa ajalla 9.-17.8.2022. 
 
PerheyritysPULSSI 3/2022 -kyselyyn vastasi 94 perheyrityksen omistajaa.  
Valtaosa vastanneista yrityksistä osuu 10–100 miljoonan euron liikevaihtohaarukkaan ja työllistää 10–250 ihmistä teollisuuden ja kaupan aloilla.  
 
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 

Toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi,  040 0511786 
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Raine Tiessalo raine.tiessalo@perheyritys.fi, 050 4355 898 

Asiasanat