Uutishuone / Ajankohtaista

Pirkanmaan perheyritykset lopettavat herkemmin kuin muualla Suomessa

Julkaistu 16.01.2023

Pirkanmaan perheyritysten omistajien joukossa on selvästi enemmän yrityksen lopettamista suunnittelevia kuin Suomessa keskimäärin. Näkymät sukupolvenvaihdoksesta sen sijaan ovat keskimääräistä kansallista tasoa. Tämä käy ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta.

Pirkanmaan perheyritysten omistajien joukossa on selvästi enemmän yrityksen lopettamista suunnittelevia kuin Suomessa keskimäärin. Näkymät sukupolvenvaihdoksesta sen sijaan ovat keskimääräistä kansallista tasoa. Tämä käy ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta.

Yrityksen myynti ulkopuoliselle ostajalle on puolestaan Pirkanmaalla selvästi kansallista keskiarvoa epätodennäköisempi vaihtoehto. Pirkanmaalla Suomessa yrityksen myynti ulkopuoliselle on todennäköisintä noin 29 prosentille perheyrityksistä, mikä on selvästi kansallisen keskiarvon (39%) alapuolella.

”Näkymät pirkanmaalaisten yritysten toiminnan loppumisesta ovat huolestuttavia. Myynti, sukupolvenvaihdos tai vastuun siirtäminen muille omistajille olisi toivottavampaa. Tärkeintä olisi, että liiketoiminta jatkuisi nykyisen omistajan väistymisen jälkeen”, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

 

Jatkajia ja ostajia vaikea löytää

Ikääntyvässä Suomessa omistajanvaihdosten onnistuminen on avainasemassa koko maan vaurauden, hyvinvoinnin, työllistämisen ja aluepolitiikan näkökulmasta. Kansallisen Omistajanvaihdosfoorumin mukaan Suomessa alasajo uhkaa jopa noin 25 000 yritystä, jos jatkajaa ei löydy.

Lähde: Varamäki ym. 2022. Perheyritykset omistajanvaihdos -barometrissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Grafiikka: SeAMK

Suomessa omistajanvaihdokseen liittyvien haasteiden kärkeen nousevat jatkajan tai ostajan löytyminen, yrityskaupan tai omistajanvaihdoksen rahoitus, verotus ja arvonmäärityksen vaikeus. Pirkanmaalaisille jatkajan tai ostajan löytyminen on hieman pienempi ongelma kuin suomalaisille perheyrityksille keskimäärin. Myöskään rahoituksen saamista omistajanvaihdokseen ei nähdä Pirkanmaalla yhtä suurena ongelmana kuin muualla Suomessa keskimäärin.

”Siksi onkin kiinnostavaa, miksi niin suuri osa pirkanmaalaisista perheyrittäjistä valmistautuu lopettamaan liiketoiminnan siirtyessään pois yrityksen johdosta. Syyt tähän ilmiöön kannattaisi selvittää perinpohjaisesti. Kyseessä on Pirkanmaan elinkeinoelämän ja menestyksen kannalta tärkeää”, Vanhala-Harmanen sanoo.

--

Lisätietoa:
PL:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi 040 0511786 PL:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Raine Tiessalo raine.tiessalo@perheyritys.fi 050 4355 898

SELVITYKSESTÄ
Tämä on osatutkimus Valtakunnallisesta omistajanvaihdosbarometrista. Kaikkiaan tähän kyselyyn vastasi 1233 perheyritystä. Pirkanmaalta vastaajia oli 182. Linkki https://www.theseus.fi/handle/10024/779768

Asiasanat