Uutishuone / Ajankohtaista

PL eduskuntavaaleista: Yrittäjien ja omistajien äänen kuuluttava seuraavallakin vaalikaudella

Julkaistu 15.04.2019

Yrittäjien ja omistajien äänen on kuuluttava seuraavallakin vaalikaudella, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.

- Suomi tarvitsee työllistäviä yrityksiä, joiden avulla hyvinvoivaa Suomea rakennetaan. Seuraavan hallituksen tuleekin tehdä talouspolitiikkaa, joka tukee yrittämistä ja omistamista, Hänninen sanoo.

Perheyritysten liitto toivoo, että Suomeen saadaan rivakalla aikataululla koottua uusi hallitus sekä hallitusohjelma, joka tukee talouskasvua, yrittämistä ja omistamista pitkäjänteisesti.

Toimitusjohtaja Hänninen toivoo, että tuleva hallitus pystyy jatkamaan edellisen hallituksen vauhtiin saamaa hyvää työllisyyskehitystä niin, että työllisyysprosentti voi nousta 75 %:iin. Työllisyysasteen nosto edellyttää muun muassa paikallisen sopimisen lisäämistä, työntekijöiden osaamisen varmistamista ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumista.

Perheyritysten liitto esittää omissa vaalitavoitteissaan, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulee kotimaista omistajuutta edistävä ohjelma. Suomi tarvitsee omistajia, jotka investoivat Suomeen. Yrittäjyyspolitiikan pitäisi keskittyä työllistävien työnantajayritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Myös verotukseen tarvitaan parlamentaarisesti valmistelu, yli vaalikausien ulottuva ohjelma, joka helpottaa yritysten kehittämistä ja uudistamista. Veropolitiikan pitää olla pitkällä aikavälillä ennustettavaa ja johdonmukaista.

-       Yritysten ja omistajien verotuksen kiristämisellä voidaan lyhyellä tähtäimellä kasvattaa verotuloja, mutta pitkällä tähtäimellä verotuksen kiristäminen syö yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta talouskasvua, Hänninen sanoo.

 

Lisätietoja:

Auli Hänninen, toimitusjohtaja Perheyritysten liitto, 0400 415 230, auli.hanninen@perheyritys.fiJ

Johanna Vesikallio, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Perheyritysten liitto, 040 722 4092, johanna.vesikallio@perheyritys.fi

Asiasanat
Vaikuta