Uutishuone / Ajankohtaista

PL hallitusohjelmasta: Kotimaisen omistamisen ohjelma hyvin tervetullut

Julkaistu 03.06.2019

Perheyritysten liitto on tyytyväinen tuoreen hallitusohjelman kirjaukseen, jossa luvataan laatia kotimaisen omistamisen ohjelma. Tämän omistamisen ohjelman on tarkoitus tukea kasvua löytämällä keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta.

”Tämä tulevan Antti Rinteen (sd.) hallituksen päätös on askel oikeaan suuntaan kotimaisen omistajuuden vahvistamisessa ja siinä, että kotimaiset omistajat voivat jatkossakin omistaa yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen. Yritykset tarvitsevat osaavia omistajia ja Suomi tarvitsee yrityksiä. Tästä syystä tarvitsemme kotimaisen omistamisen ohjelman”, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Perheyritysten liitto ajoi kotimaisen omistamisen ohjelmaa myös omissa eduskuntavaalitavoitteissaan. PL:n mielestä me Suomessa tarvitsemme taitavia ja osaavia omistajia, jotka ovat sitoutuneet Suomeen ja omille toimintapaikkakunnilleen. Myös hallitusohjelman kirjaus yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta omistajavaihdostilanteissa on tärkeä: erityisesti yritysten sukupolvenvaihdoksissa on huolehdittava siitä, että yritysten ja omistajien toimintaympäristö verotus mukaan lukien kannustaa suomalaisia kotitalouksia ja muita omistajia omistamaan ja kasvattamaan suomalaisia yrityksiä pitkäjänteisesti.

”Verotuksen pitää kannustaa kotimaiseen omistamiseen ja yrittäjyyteen. Suomalaisen omistajuuden toimintaedellytyksiä ei pidä heikentää, eikä tämä hallitusohjelma näyttäisi onneksi olevan sellaista tekemässäkään”, sanoo PL:n veroasiantuntija Simo Valtti.

PL:n mielestä on oleellista, että työllisyysastetta saadaan nostettua 75 prosenttiin ja että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023, kuten tuleva hallitus on nyt linjannut. Uudet työpaikat ovat viimeisten 10 vuoden aikana syntyneet pk-yrityksiin, jotka ovat tyypillisesti perheomisteisia yrityksiä. Perheyritykset pitävät tutkimusten mukaan kiinni työntekijöistään huonommassakin taloustilanteessa, mistä syystä perheyritysten toimintaedellytyksistä kannattaa pitää huolta.

Työllisyysasteen saavuttamiseksi on myös äärimmäisen tärkeää lisätä paikallista sopimista työpaikoilla ja helpottaa osaavan työvoiman työperustaista maahanmuuttoa. Perheyritysten liitto on tyytyväinen paikallisen sopimisen edistämiseen sekä siihen, että tuotekehitykseen panostaminen on huomioitu. Hallituspuolueet ovat yhteisesti todenneet, että työllisyysasteen saavuttamista seurataan tarkasti ja jos siitä jäädään jälkeen, perutaan nyt päätettyjä menonlisäyksiä. Tästä on syytä pitää kiinni, muuten hyvinvointivaltion rahoitus kohtaa suuria ongelmia.

PL näkee riskinä, että harmaa talous lisääntyy kotitalousvähennyksen pienennyksen myötä – ottaen huomioon, että harmaan talouden torjunta on yksi hallitusohjelman pääteemoista.

Lisätietoja:  

Auli Hänninen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto, auli.hanninen@perheyritys.fi, 0400 415 230

Simo Valtti, veroasiantuntija, Perheyritysten liitto, simo.valtti@perheyritys.fi, 0400 276 166

Johanna Vesikallio, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, johanna.vesikallio@perheyritys.fi, 040 722 4092

 Perheyritysten liitto on yli 450 suomalaisen perheyrityksen ja kasvollisten kotimaisten omistajien vuorovaikutusverkosto, edunvalvontaorganisaatio sekä asiantuntija- ja valmennusjärjestö. Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta ja luomme hyvän omistamisen käytännöt, joiden avulla perheyritykset uudistuvat Suomen eduksi. Omistajalla on väliä!

 

 

Asiasanat