Uutishuone / Ajankohtaista

PL ja EK: Omistajuus vauhdittamaan hallituksen työllisyyspolitiikkaa

Julkaistu 06.02.2020

Suomen työllisyystavoite ei voi toteutua ilman vahvaa panosta pk-sektorilta eli työnantajina toimivilta omistajayrittäjiltä. Siksi EK ja Perheyritysten liitto esittävät hallituksen tulevaan omistajuusohjelmaan perintöverotuksen kohtuullistamista ja työllistämisen kannusteiden vahvistamista.

EK ja Perheyrittäjät tiivistävät yhteistyötään suomalaisen omistajuuden puolesta.

Järjestöt vetoavat Suomen hallitukseen, jotta se tunnistaisi omistajuuden positiivisen vipuvaikutuksen työllisyyteen, investointeihin, talouskasvuun ja verotulojen syntymiseen. 

Suomen hallitus valmistelee kolmea merkittävää kansallista ohjelmaa omistajuuteen, yrittäjyyteen sekä vientiin ja kansainvälistymiseen. Järjestömme antavat ohjelmien valmistelutyölle kaiken tuen, vahvistaa EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja, Aho Groupin omistajayrittäjä Kari Jussi Aho:

  • Työnantajayritysten määrä jatkaa Suomessa vähenemistään. Suunnan kääntämiseksi on välttämätöntä, että työpaikkoja tarjoavat yritykset ja niiden omistajat saataisiin hallituksen valmistelemien kolmen ohjelman ytimeen.
  • Perintöverotus on omistajuuspolitiikan avainkysymyksiä. Sen kohtuullistaminen olisi tehokas keino vauhdittaa pitkän linjan pk-yritysten sukupolvenvaihdoksia. Suomessa on 15 000 työnantajayritystä, joiden toiminta uhkaa loppua, jollei niitä saada siirrettyä uuden omistajan käsiin.

Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja, Vehon hallituksen varapuheenjohtaja Philip Aminoff korostaa valmisteluvaiheen yhteistyötä: 

  • Hallituksen kotimaisen omistamisen ohjelman valmisteluun olisi tärkeää ottaa mukaan kaikki ne merkittävät tahot, jotka omistavat suomalaista yritysvarallisuutta ja tekevät siihen liittyviä päätöksiä. Sekä työllisyyden että investointien kannalta omistajayrittäjät ja perheyrittäjät ovat tässä mielessä erityisen tärkeitä kuultavia. Ylipäätään on tärkeää huomioida yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden merkitys työllisyystavoitteiden saavuttamisessa Suomessa.  

Luottamushenkilöt kriittisiä

EK:lla ja Perheyritysten liittojen yrittäjävaltuuskuntiin kuuluu yhteensä noin 200 aktiivista omistajayrittäjää. Näille luottamushenkilöille suunnatussa kyselyssä selvitettiin näkemyksiä omistajuuden tilasta Suomessa:  

  • 60 prosenttia vastaajista arvioi, että yksilöillä ja yrityksillä on Suomessa hyvät mahdollisuudet ryhtyä omistajaksi. 14 prosenttia vastaajista piti mahdollisuuksia heikkoina.
  • Yhteiskunnallisia uudistuksia ei ole kuitenkaan saatu riittävästi eteenpäin. 56 prosenttia vastaajista antoi poliittisille päättäjille heikon arvosanan siitä, kuinka omistajuutta on edistetty kuluneen kolmen vuoden aikana. Hyvän arvosanan antoi 7 prosenttia.
  • Onnistunut yrittäjyyspolitiikka tukee samalla myös omistajuutta. 37 prosenttia vastaajista piti paikallisen sopimisen edistämistä ja työllistämisen kynnysten madaltamista keskeisimpänä toimenpiteenä, joka vauhdittaisi omistajia kasvuun.
  • Sukupolvenvaihdoksien perintöverotuksen keventäminen ja yli vaalikausien ulottuva verotuksen tiekartta nousivat kyselyssä monella tapaa esille. Kumpikin sai yli 20 prosentin kannatuksen kysyttäessä merkittävintä toimenpidettä omistajien kasvuaikeiden kannustamisessa.  

EK:n ja Perheyritysten kyselyyn vastasi yhteensä 102 järjestöjen yrittäjävaltuuskuntien jäsentä (vastausprosentti 57). 

Tutustu kyselytuloksiin infografiikan muodossa:
https://ek.fi/wp-content/uploads/EK_PL_Valtuuskuntakysely-omistajuudesta_infografiikka_6.2.2020.pdf

Median yhteydenotot:   
EK:n tiedottaja Satu Toivonen, puh. 040 8212 097, satu.toivonen[at]ek.fi

Perheyritysten liiton viestintäpäällikkö Johanna Vesikallio, puh. 040 722 4092, johanna.vesikallio[at]perheyritys.fi

 

 

Asiasanat
Vaikuta Omistajuus Työelämä