Uutishuone / Ajankohtaista

PL kehysriihestä: Koronakriisistä toipuminen vaatii yrityksiltä vahvoja taseita

Julkaistu 07.04.2020

Koronakriisistä selviäminen vaatii yrityksiltä vahvoja taseita ja omaa pääomaa. Perheyrityksille, kuten muillekin yrityksille, on tässä kriisissä tärkeää, että yrityksen oma pääoma saadaan turvattua ja se on käytössä yrityksellä kriisin yli ja sen jälkeen.

Tässä poikkeuksellisessa kriisissä valtion pitää luoda keinoja, joilla perheyritykset pystyvät yhtäältä selviytymään akuutista maksuvalmiutta koettelevasta kriisistä ja toisaalta varmistaa, että kriisin kustannusten maksamiseksi ei omaan pääomaan kohdisteta uusia velvoitteita tai veroja, vaatii Perheyritysten liitto hallituksen kehysriihtä (7.–8.4.2020) ajatellen.

- Vahvan oman pääoman avulla yritykset voivat selvitä kriisistä ja pystyvät jälleen kasvamaan sen päätyttyä. Koronakriisillä saattaa olla paljon pidempään kestävät vaikutukset kuin alussa on arvioitu. Akuutin kriisin jälkeen yrityksillä voi olla edessään vuosi tai vuosia, jolloin tulokset ovat todella huonoja. Silloin tarvitaan yhtiöiden vahvoja taseita, jotta näistä heikoista tulosvuosista selvitään, arvioi PL:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Julkisuudessa on viime aikoina esitetty huolestuneita näkemyksiä siitä, jos yritykset maksavat tässä tilanteessa osinkoa omistajilleen. Osinko on kuitenkin samalla tavalla pääoman tuottoa kuin vieraan pääoman korko tai vuokra, eikä osinkoa ole syytä demonisoida tässä tilanteessa. PL:n toimitusjohtaja Auli Hänninen muistuttaa,  että lain mukaan osakeyhtiön hallitus ei voi tehdä esitystä osingonmaksusta, jos yrityksellä ei ole varoja osingonmaksuun.

- Osinkojen maksamisella varaudutaan usein myös tulevaan sukupolvenvaihdokseen yrityksessä ja siitä seuraavaan perintöveroon. Maksettava osinko on yrityksen voiton jakamista ja se maksetaan perheyrityksen omistajalle riskinkantamisesta. Perheyritysten omistajat jättävät kuitenkin tyypillisesti suuremman osan voitosta aina yritykseen, Hänninen muistuttaa.

Hallituksen kehysriihessä keskitytään tällä viikolla yritysten auttamiseen akuutissa kriisissä. Perheyritysten liitto kannattaa elinkeinoelämän järjestöjen (EK, SY ja K3) aiemmin esittämiä ehdotuksia muun muassa verojen ja maksujen sekä TyEL ja YEL-maksujen siirtämisestä kriisin yli sekä siirtämisestä määräaikaisesti valtiolle.

TyEL takaisinlainaus, joka mahdollistaa jo maksettujen eläkemaksujen lainaamisen, on perheyrityksille erinomainen keino kriisistä selviämiseen. Tässä on kuitenkin haasteena takaisinlainauksessa tarvittavat vakuudet. Perheyritykset ehdottavatkin, että Finnveran takaus olisi käytettävissä myös TyEL takaisinlainaukseen kaikenkokoisille yrityksille ja ilman toimialarajoitteita.

Kriisin ratkaisuun on tulossa myös Tesin rahoitusohjelma keskisuurille yrityksille, jossa tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin. PL pitää tätä kannatettavana.

Lisätietoja:

Auli Hänninen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto, p. 0400 415 230, auli.hanninen@perheyritys.fi

Johanna Vesikallio, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Perheyritysten liitto, p. 040 722 4092,johanna.vesikallio@perheyritys.fi

Asiasanat
Vaikuta Omistajuus Korona