Uutishuone / Ajankohtaista

PL:n eduskuntavaalitavoitteita: Työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin

Kirjoittanut Auli Hänninen

Julkaistu 20.02.2019

Työllisyysaste on nostettava ensi vaalikaudella vähintään 75 prosenttiin. Suomessa vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että haluamme asua hyvinvoivassa yhteiskunnassa, jossa pidetään huolta myös heikommassa asemassa olevista ihmisistä. Suomalaisten etuudet ja palvelut rahoitetaan veroilla, verojen korottamisen tie on kuitenkin Suomessa kuljettu loppuun. Tarvitsemme Suomeen lisää työtä ja talouskasvua, joista meidän kaikkien tarvitsemat verotulot kertyvät. Suomi tarvitsee kestävää talouskasvua, ja se voi syntyä vain yritysten avulla: työllisyysasteen nousu vaikuttaa suoraanverotulojen kasvuun.

Olemme viimeisen kahden vuoden aikana saaneet nauttia talouskasvusta, joka on auttanut työllisyysasteen nostamisessa 72 prosenttiin. Etlan julkaiseman raportin mukaan kuluvan vaalikauden kilpailukykysopimus, palkkamaltti ja hallituksen työn tarjontaa lisäävät uudistukset selittävät noin puolet työpaikkojen lisäyksestä hallituskauden aikana. Tällä hetkellä ennusteet talouskasvusta ovat menneitä kahta vuotta pessimistisempiä.

 

Suomi tarvitsee kuitenkin kestävää talouskasvua, ja tämä talouskasvu voi syntyä vain yritysten avulla. Ilman uudistuksia vanheneva väestö ei pysty tulevaisuudessa pitämään yllä nykyisiin odotuksiin perustuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Suomalaisesta työstä ja yrittämisestä kerättyjen verojen maksu ei saa jäädä liian kapeille harteille, ellemme halua tulevaisuudessa joutua leikkaamaan hyvinvointivaltiomme etuuksista.

 

Työllisyysasteen nostamiseen ei ole yhtä ratkaisevaa keinoa, vaan tarvitsemme useita rakenteellisia uudistuksia. Perheyritykset pitävät tärkeinä erityisesti seuraavia uudistuksia:

-       Työntekeminen ja teettämisen pitää olla kannattavaa niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmasta

-       Paikallista sopimista on edistettävä

-       Yrittämisen ja omistamisen edellytyksistä on huolehdittava

 

Työn tekemisen ja teettämisen on oltava aikaisempaa kannattavampaa niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmasta. Eduskuntavaalien alla on suuri yksimielisyys siitä, että suomalainen sosiaaliturva kaipaa kokonaisuudistuksen. Kysymyksessä on erittäin suuri kokonaisuus, jolloin kannattaakin harkita, voidaanko uudistus toteuttaa vaiheittain. Riippumatta siitä, miten uudistus toteutetaan, pitää sosiaaliturvan uudistuksen kannustaa työntekemiseen, sen pitää olla aina kannattavampaa kuin sosiaaliturvan saamisen.

 

Taloudellisten näkymien kääntyessä laskuun on erityisen tärkeää, että työehdoista sopimista siirretään entistä enemmän työpaikkatasolle. Paikallinen sopiminen pitää olla mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon vai ei. Monissa työehtosopimuksissa on jo tällä hetkellä paljon asioita, joista voidaan sopia yritysten sisällä työntekijöiden ja työnantajan kesken. Nämä säännökset pitäisi olla käytettävissä myös silloin, kun työehtosopimusta noudatetaan yleissitovuuden perusteella.

 

Yrittämisen ja omistamisen edellytyksistä on tulevallakin vaalikaudella huolehdittava. Perheyritysten liitto toteutti vuonna 2017 tutkimuksen, jossa selvitettiin Tilastokeskuksen aineistoon perustuen suomalaisten perheyritysten taloudellista merkitystä, rakennetta, ja maantieteellistä jakaumaa. Tutkimuksen mukaan perheyritykset työllistävät 37 prosenttia yrityssektorilla työskentelevistä työntekijöistä. Ne ovat myös vahvasti edustettuina eri puolilla Suomea.

 

Perheyritykset ovat monessa maakunnassa suurimpia työllistäjiä, viidessä maakunnassa yli puolet palkansaajista työllistyy perheyrityksissä.

 

Kotimainen ja paikallinen omistaja pitää yrityksen ja sen toiminnan todennäköisemmin Suomessa ja maakunnissa kuin ulkomainen omistaja. Varmistamme koko Suomen elinvoimaisuuden, kun turvaamme yritysten toimintaedellytykset niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Suomalaisia osaamiskeskittymiä luodaan uskomalla ja investoimalla suomalaiseen osaamiseen ja yrittämiseen.

 

Verotuksen pitää kannustaa suomalaisia omistamaan yrityksiä, jotka investoivat ja työllistävät. Mika Ihamuotilan sanat tiivistävät asian erinomaisesti: ”Moni taho suhtautuu vielä tänäänkin penseästi omistamiseen, vaikka yksikin hyvä omistaja voi luoda valtavasti työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Monet ovat mieluummin nähneet suomalaisten säästöt nollakorkoisilla tileillä tai lottoarvonnassa kuin osakkeissa.” Tämän täytyy tulevalla vaalikaudella muuttua, jotta ikääntyvä Suomi saadaan vaurastumaan.

Asiasanat
Vaikuta Omistajuus