Uutishuone / Ajankohtaista

PL selvitti: Koronakriisi iskee voimalla myös perheyrityksiin

Julkaistu 03.04.2020

Käynnissä oleva koronaviruksen aiheuttama talouskriisi iskee voimakkaasti myös suomalaisiin perheyrityksiin, selviää Perheyritysten liiton jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä. Kyselyn mukaan perheyrityksistä 60 % on jo aloittanut tai joutuu aloittamaan lähimmän kuukauden kuluessa lomautukset koronakriisin takia. Kriisi vaikuttaa maksuvalmiuteen lähes puolessa perheyrityksistä merkittävästi: 47 % vastaajista sanoi, että kriisi heikentää maksuvalmiutta joko melko tai erittäin paljon.

Huolestuttavaa on, että maksuvalmiuden heikentymisestä kertovat nyt myös suuret yritykset. Niiden vaikea tilanne on vielä kriisin alkuvaiheissa jäänyt hieman vähemmälle huomiolle. PL:n kyselyssä 62 % liikevaihdoltaan yli 300 miljoonan yrityksistä kertoi maksuvalmiutensa heikentyneen melko paljon tai erittäin paljon. Myös liikevaihdoltaan 100–300 me yrityksistä 32% kertoi maksuvalmiutensa heikentyneen melko tai erittäin paljon.

  • Tulokset kertovat, että tilanne on vakava myös suuremmissa yrityksissä. Samalla, kun pienempien yritysten toimia pitää jatkaa ja parantaa, pitää miettiä myös keinoja, miten varmistetaan, että suuremmatkin yritykset ja niissä olevat työpaikat selviävät koronan yli, sanoo PL:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Pienemmissä, alle 10 miljoonan euron liikevaihdon yrityksissä noin puolella (48 %) maksuvalmius on heikentynyt melko tai erittäin paljon. Tämänkokoisista yrityksistä myös noin puolet  (52 %) kertoo joko jo lomauttaneensa tai lomauttavansa lähimmän kuukauden aikana. 

Lomautuksia tiedossa useissa yrityksissä

Kaikista vastaajayrityksistä 68 % on joko jo lomauttanut tai tulee lähimmän kuukauden aikana lomauttamaan henkilöstöään. Suurista perheyrityksistä (liikevaihto yli 300 me) jopa 77% on joko jo lomauttanut tai lomauttamassa. Vastaajista lisäksi 9 % ilmoittaa, että pelkät lomautukset eivät riitä, vaan henkilöstöä joudutaan myös irtisanomaan.

Perheyritykset ovat käyttäneet yritysten rahoitustilanteen parantamisessa eniten apuna eläkemaksujen lykkäämistä (26%), lyhennysvapaata omalta pankilta (26%) ja Business Finlandin kehitysrahoitusta (25%). Myös omistajien lainoja yrityksille on käytetty paljon (15%). 

Perheyritykset toivovat ratkaisuna yritysten rahoitustilanteeseen eniten verojen maksuaikakoron alentamista 0 %:iin sekä verojen ja maksujen lykkäysaikojen pidentämistä nykyisestä.

Myös Finnveran takausten maksimin nostaminen 100%:iin sekä suora rahallinen tuki saavat kannatusta. Suoralla rahallisella tuella pystyttäisiin säilyttämään nykyinen liiketoiminta ja työpaikat erään vastaajan mukaan. Pelkkä maksujen siirto ja lisälainat eivät välttämättä riitä kaikille yrityksille, vaan ne vain siirtävät ongelmia eteenpäin.

Yritykset kaipaavat myös suoraa palkkatukea: esimerkkinä perheyritysten edustajat mainitsevat tuen palkkojen sivukustannuksiin ja työntekijöiden lomautusajan palkkaan. Myös verohelpotukset alv-palautusten muodossa mainitaan kyselyssä usein.

Kysely lähetettiin Perheyritysten liiton jäsenyritysten vastuuhenkilöille ja se oli ajalla 31.3.–1.4.2020. Vastaajia oli kyselyssä 135 ja he edustavat erikokoisia perheyrityksiä ympäri Suomea. Toimialoista vastaajissa on eniten teollisuuden edustajia (34%) sekä tukku- ja vähittäiskauppaa (24%). Vastaajat edustavat 30 % PL:n jäsenyrityksistä (460 kpl), joten kyselyn otosta voi pitää varsin hyvänä ja tuloksia edustavana. Vastaajia oli paljon varsinkin isoimmista yrityksistä (liikevaihto 100–300 me tai enemmän, henkilöstöä yli 1000), joten varsinkin niiden osalta vastaukset ovat merkittäviä.

Koko aineisto tässä: https://issuu.com/perheyritys/docs/kyselyraportti.perheyritystenliittopdf?fr=sOTgzYjEzMDQ2NA

 

Lisätietoja:

 

Auli Hänninen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto, p. 0400 415 230,auli.hanninen@perheyritys.fi

Johanna Vesikallio, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Perheyritysten liitto, p. 040 722 4092, johanna.vesikallio@perheyritys.fi

 

 

Perheyritysten liitto ry on suomalaisten perheyritysten koti. Perheyrittäjien yhteisössä jaetaan avoimesti kokemuksia ja kehitetään osaamista omistajina. Uskomme, että omistajalla on väliä. Viemme ylpeinä Suomeen sitoutuneiden ja vastuullisten omistajien ääntä eteenpäin ja vaikutamme siihen, että Suomessa on jatkossakin hyvä yrittää, omistaa ja työllistää.

Perheyrityksissä työskentelee lähes 200 000 suomalaista ja perheyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 35 mrde.

 

Tilanne on vakava myös suuremmissa yrityksissä. Samalla, kun pienempien yritysten toimia pitää jatkaa ja parantaa, pitää miettiä myös keinoja, miten varmistetaan, että suuremmatkin yritykset ja niissä olevat työpaikat selviävät koronan yli.

- Auli Hänninen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

Asiasanat
Korona