Uutishuone / Ajankohtaista

PLn eduskuntavaalitavoitteita: Työntekijöiden osaaminen on varmistettava koko työuran ajan

Jarmo Hyökyvaara, perheyrittäjä, hallituksen puheenjohtaja The Orange Company

Julkaistu 27.02.2019

Työntekijöiden osaaminen on varmistettava koko työuran ajan. Ammattiosaajien saamisen varmistamiseksi oppisopimusjärjestelmää pitää kehittää. Korkeakoulutukseen pitää olla omat väylät perustutkintoa suorittaville nuorille ja työssä oleville osaamisen päivittämiseen. Yritykset kantavat oman osansa työntekijöiden kouluttamisesta, mutta yhteiskunnalla pitää olla keskeinen rooli koulutuksen järjestämisessä, eikä yksilön omaa vastuuta osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä voi myöskään unohtaa.

Tulevan kilpailukyvyn olennainen lähde on osaava työntekijä. Yritys tarvitsee ihmisiä, jotka ymmärtävät asiakkaiden odotuksia ja kykenevät vastaamaan näihin odotuksiin arvoa luovalla tavalla. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on alati muuttuvassa maailmassa yllättävän haastavaa.

Suomalainen yhteiskunta on tarjonnut arvokkaan koulutusputken; peruskoulun, toisen ja kolmannen asteen, mikä on ohjannut meitä erilaisiin työelämän tehtäviin. Koulutukseen panostaminen on mahdollistanut ihmisille, yrityksille ja Suomelle menestystä. Maailma muuttuu digitalisoitumisen myötävaikutuksella kuitenkin nopeammin kuin kykenemme tällä hetkellä ymmärtämään. Perinteinen tapa ennakoida osaamistarpeen kehitystä ei enää riitä – osaamistarpeen ennakointia on kyettävä edistämään mahdollisimman lähellä asiakkaiden muodostamia arvo-odotuksia. 

Yhä useampi työssä oleva ymmärtää oman vastuunsa oman osaamisen päivittämisessä. Ajantasainen osaaminen on paras tae työllistymisestä, sillä jokainen yritys on ennemmin tai myöhemmin pakotettu arvioimaan hankkimaansa työpanosta asiakkaiden asettamien odotusarvojen ohjaamana. Työpanos myydään ensin työtä tarjoavalle yritykselle, joka edelleen myy työpanoksen asiakkailleen. Kaikkea asiakkaiden kaipaamaa työpanosta ei löydy aina valmiina ja siksi yrityksien on usein myös osallistuttava tarvittavan työpanoksen luontiin. Tiedostava yhteiskunta ymmärtää yrityksien kasvavan intressin osallistua työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen ja haluaa vahvistaa näiden mahdollisuuksia kannustaa työntekijöitä elinikäisen oppimisen tielle. Ajantasainen osaaminen edistää työllisyyttä (verokertymä), työnantajan kilpailukykyä (tuottavuutta) ja työntekijän työllistymistä (ansiotuloa), joten kaikilla osapuolilla on yhtenevä intressi asiassa.

Uuden työntekijän kohdalla oppisopimus olisi hyvä aihio, jota edelleen kehittämällä työntekijä saisi mahdollisuuden tutustua työn odotusarvoihin ja oppia työtä tehden asiakkaiden odotusarvojen lunastamista. Yrityksen palveluksessa jo olevan työntekijän kohdalla työpanokseen kohdistuvat haasteet edellyttävät olemassa olevan osaamisen päivittämistä ja tähän tulisi avata uusi omaehtoinen mahdollisuus. Työnantajan taloudellinen kannuste tarjoaisi työntekijälle omaehtoisen intressin pohtia oman osaamisen vahvistamista. Tällainen kannuste olisi toteutettavissa tilipohjaisella toimintamallilla, jollaisia on entuudestaan käytössä työnantajan henkilökunnalleen tarjoamissa työsuhde-eduissa (lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaetu). Työsuhde-etuja vastaavan osaamistilin käyttöönotto täydentäisi kokonaisuutta ja toisi samalla uudenlaista läpinäkyvyyttä inhimilliseen pääomaan kohdistuviin investointeihin – investointeihin, joissa asiakkaiden arvo-odotuksiin vastattaisiin omaehtoisesti henkilötasolla reagoiden.   

 

 

Asiasanat