Uutishuone / Ajankohtaista

Pohjois-Pohjanmaan perheyritysten jatkajanäkymät muuta Suomea heikommat

Julkaistu 23.08.2022

Pohjois-Pohjanmaan perheyritysten omistajien toiveet löytää yritykselle jatkaja oman perheen piiristä ovat selvästi heikommat kuin muualla Suomessa keskimäärin.  

Tämä käy ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimuksen ennakkotiedoista. Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin tänä vuonna. Tutkimuksen avainlöydöksiä julkistettiin Perheyritysten liiton Oulun -kiertueen yhteydessä.  
 
SeAMK:n tutkimuksen mukaan vain 17 prosenttia pohjoispohjanmaalaisista perheyrityksistä näkee, että yritys siirtyy todennäköisimmin nuoremmalle sukupolvelle nykyisen johdon luopuessa päävastuusta. Koko Suomen keskiarvo sukupolvenvaihdokselle on merkittävästi suurempi, noin 31 prosenttia.

Vastaavasti yrityksen myynti ulkopuoliselle ostajalle on Pohjois-Pohjanmaalla kaikkein todennäköisin vaihtoehto. Kun koko maan tasolla 39 prosenttia perheyrittäjistä näkee liiketoiminnan siirtyvän aikanaan perheen ulkopuoliselle, Pohjois-Pohjanmaalla yli puolet, 54 prosenttia näkee samoin.  
 
Ikääntyvässä Suomessa omistajanvaihdosten onnistuminen on avainasemassa koko maan vaurauden, hyvinvoinnin, työllistämisen ja aluepolitiikan näkökulmasta. Kansallisen Omistajanvaihdosfoorumin tuoreimman raportin mukaan Suomessa alasajo uhkaa jopa 25 000 yritystä, jos jatkajaa tai ostajaa ei löydy.  
 
”Perheyritysten siirtyminen jatkajasukupolvelle on vaihtoehto, joka pitää käydä pohjoispohjanmaalaisissa yrityksissä tarkemmin läpi”, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. 
 
”Syyt eroihin olisi hyvä löytää, sillä liiketoiminnan jatkuminen on ensiarvoisen tärkeää koko maakunnan elinvoimalle. Sukupolvenvaihdos tai ulkopuoliselle myyminen voivat olla molemmat hyviä vaihtoehtoja. Kaikki kivet on käännettävä. Siinä Perheyritysten liiton verkostot voivat auttaa”, Vanhala-Harmanen sanoo. 
 
SeAMK:in tietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla jatkajat tai ostajat ovat syvemmällä kiven alla kuin muualla Suomessa. Kysyttäessä, kuinka suuria ongelmia jatkajan tai ostajan löytyminen on perheyrityksille, Pohjois-Pohjanmaan vastausten lukema on 3,7 verrattuna kansalliseen keskiarvoon 3,1 Jatkajan, ostajan löytyminen  

(1= Ei lainkaan ongelma, 5= merkittävä ongelma) 
 

Yritysten välillä on suuria eroja.  
 
”Tulokset korostavat yritysten omien kehittämistoimien merkitystä: mitä korkeampi on yrityksen kehittämisintensiteetti, sitä myönteisempi on sen jatkuvuusnäkymä. Aktiivisimpia uuden kehittämisessä ovat perheyritykset, joissa suunnitellaan sukupolvenvaihdosta”, Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkimustyöstä vastannut vararehtori, dosentti Elina Varamäki sanoo. 
 
Yhteystiedot:  
PL:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi 040 0511786  
PL:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Raine Tiessalo raine.tiessalo@perheyritys.fi 050 4355 898 

 

Asiasanat
Opi