Uutishuone / Ajankohtaista

Poliittisilla lakoilla tuntuvia vaikutuksia - lykkäävät perheyritysten rekrytointeja

Julkaistu 19.03.2024

Poliittisista lakoista on aiheutunut suomalaisten perheyritysten toiminnalle paljon haittaa. Perheyritysten liiton jäsenyritykset ilmoittavat, että lakoista on seurannut 84 prosentille perheyrityksistä haittaa. Jopa yli kolmannes yrityksistä arvioi, että haittaa on aiheutunut erittäin tai melko paljon. Satamien sulkemiseen kohdistuneet lakot ovat suoraan heikentäneet kasvunäkymiä ja tulosodotuksia sekä vähentäneet investointeja. Poliittiset lakot jarruttavat myös perheyritysten rekrytointeja ja aiheuttavat lomautuksia.

Perheyritysten liitto selvitti osana PerheyritysPULSSI -kyselyä jäsenyritystensä näkemyksiä poliittisten lakkojen vaikutuksista.

”Poliittiset lakot, jotka kohdistuvat satamien sulkemiseen ovat erityisesti vientiä tekeville perheyrityksille haitallisia.Kansainvälisessä kaupassa luotettavuus on todella tärkeää. Jos tilauksia ei pystytä lakkojen vuoksi toimittamaan, luottamus on mennyttä”, kertoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Helkaman polkupyörätehtaalla Hangossa on käynnistymässä vuoden vilkkain sesonki. Helkama on esimerkki suomalaisesta perheyrityksestä, joka on tehnyt merkittäviä investointeja kotimaisen tuotannon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lakoistaaiheutuu kuitenkin se, etteivät uutuuspyörät ehdi kauppoihin silloin, kun niille olisi kysyntää. Näin tilannetta luonnehtiiHelkama Emotor -konsernin hallituksen puheenjohtaja Satu Helkama:

”Sähköpyörien osia odottaa merikonteissa emmekä saa niitä tuotantoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailijoiden ulkomailla valmistetut tuotteet saadaan myyntiin siinä vaiheessa, kun omia polkupyöriämme päästään vasta kasaamaan. Osa asiakkaille lupaamistamme toimituksista tulee väistämättä myöhästymään. Lakot osuvat nyt erityisen kipeästi suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyyn”, Helkama luonnehtii.

PULSSI-kyselyssä perheyritykset arvioivat, että poliittisilla lakoilla on ollut erityistä vaikutusta kasvunäkymiin, toimitusketjuihin ja tulosodotuksiin sekä tilauksiin. Myös rekrytointien lykkääminen näkyy haittalistan kärkisijoilla.

”Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä. On todella ikävää, että yrityksissä joudutaan lomauttamaan henkilöstöä ja lykkäämään rekrytointeja. Hyvä työllisyysaste on ollut ainoa valopilkku tässä taantumassa. Perheyrityksissä on perinteisesti pidetty hyvää huolta työntekijöistä - vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Perheyritysten erityinen merkitys ja arvo korostuvat haastavina taloudellisina aikoina”, Vanhala-Harmanen sanoo. Perheyrityksiä johtaa kasvollinenomistaja, joka laittaa itsensä likoon ja johtaa esimerkillään”, hän jatkaa.

Vanhala-Harmanen toivoo, että osapuolia repivässä kiistassa päästäisiin pikaisesti toimivaan ratkaisuun. ”Suomen talous tarvitsee uudistuksia, joista osa on varmasti hyvin kivuliaita.

Työrauhakysymykset pitää saada pikaisesti ratkaistua”, hän sanoo.

 

Suurin osa Perheyritysten liiton kyselyyn vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisesti

omistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi Perheyritysten liiton jäsenyrityksiä 12. -18.3.2024 välisenä aikana.

Katso tästä kyselyn tuloksia

 

Minna Vanhala-Harmanen toivoo, että kiistassa päästään pikaisesti toimivaan ratkaisuun. Suomen talous tarvitsee nyt uudistuksia, joista osa on kivuliaita, mutta välttämättömiä.

Lisätiedot:

Minna Vanhala-Harmanen, Perheyritysten liitto, toimitusjohtaja, minna.vanhala- harmanen@perheyritys.fi, 040 0511 786

Satu Helkama, Helkama Emotor -konsernin hallituksen puheenjohtaja, satu.helkama@helkamaemotor.fi, 050 366 6895

Tiina Tikander, Perheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, tiina.tikander@perheyritys.fi, 050 589 0185

Asiasanat