Uutishuone / Ajankohtaista

Selvitys: Päijät-Hämeen perheyrityksille jatkaja omasta perheestä muuta Suomea epätodennäköisemmin

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 19.10.2022

Päijät-Hämeen maakunnan perheyritysten omistajien toiveet löytää yritykselle jatkaja oman perheen piiristä ovat heikommat kuin muualla Suomessa keskimäärin. Tämä käy ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun SeAMKin selvityksestä, jonka aineistona on valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin laaja kyselytutkimusdata.

Selvityksen mukaan noin joka viides (19%) Päijät-Hämeen maakunnan perheyrityksestä näkee, että yritys siirtyy todennäköisimmin nuoremmalle sukupolvelle, kun nykyinen johto luopuu päävastuusta. Koko Suomen keskiarvo sukupolvenvaihdokselle on noin 31 prosenttia.

Lähde: Varamäki ym. 2022. Perheyritykset omistajanvaihdos -barometrissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Grafiikka: SeAMK

Yrityksen myynti ulkopuoliselle ostajalle on puolestaan Päijät-Hämeessä sukupolvenvaihdosta selvästi todennäköisempi vaihtoehto. Kun koko maan tasolla 39 prosenttia perheyrittäjistä näkee liiketoiminnan siirtyvän aikanaan ulos, Päijät-Hämeessä joka toinen näkee samoin.

Jatkajia ja ostajia vaikea löytää

Ikääntyvässä Suomessa omistajanvaihdosten onnistuminen on avainasemassa koko maan vaurauden, hyvinvoinnin, työllistämisen ja aluepolitiikan näkökulmasta. Kansallisen Omistajanvaihdosfoorumin tuoreimman raportin mukaan Suomessa alasajo uhkaa jopa 25 000 yritystä, jos jatkajaa oman perheen piiristä tai ulkopuolista ostajaa ei löydy.

”Perheen ulkopuolelle myynti tai sukupolvenvaihdos, molemmat voivat olla hyviä ratkaisuja. Tärkeintä olisi, että liiketoiminta jatkuu nykyisen omistajan väistymisen jälkeen”, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Lahden alueella yrityksen toiminnan loppuminen on näköpiirissä alle joka viidennellä, mikä on hivenen kansallista keskiarvoa (23 prosenttia) alemmalla tasolla. Lisäksi Päijät-Hämeen perheyritysten suurin pullonkaula on, että jatkajaa ei löydy. SeAMKin datan mukaan jatkajan löytyminen on selvästi suurempi ongelma kuin Suomessa keskimäärin.

”On huolestuttavaa, että joka viidettä yritystä uhkaa alasajo. Kannustan näitä yrityksiä etsimään vaihtoehtoja mahdollisimman varhain. Kaikki kivet kannattaa kääntää. Perheyritysten liitto ja sen verkostot voivat auttaa”, Vanhala-Harmanen sanoo.

Yhteystiedot:

PL:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi 040 0511786 PL:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Raine Tiessalo raine.tiessalo@perheyritys.fi 050 4355 898

SELVITYKSESTÄ:

Tämä on osatutkimus Valtakunnallisesta omistajanvaihdosbarometrista. Kaikkiaan tähän kyselyyn vastasi 1 233 perheyritystä. Päijät-Hämeestä vastaajia oli 67. Linkki https://www.theseus.fi/handle/10024/779768

Asiasanat