Uutishuone / Ajankohtaista

SELVITYS: Suomalaisilla perheyrityksillä on muita yrityksiä vahvempi ote kehittämiseen – ja se tekee kriiseissä hyvää

Julkaistu 22.09.2022

Suomalaiset perheyritykset panostavat liiketoimintansa kehittämiseen keskimäärin enemmän kuin muilla tavoin omistetut yritykset, kertoo uusi selvitys.

Perheyritysten hallitukset ja johtoryhmät ovat olleet koronapandemian oloissa muita yrityksiä aktiivisempia ja perheyritykset ovat myös vastustuskykyisempiä yllättävissä kriiseissä kuten omistajan sairastuessa tai kuollessa äkillisesti. 
 
Tulokset käyvät ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun SeAMKin selvityksestä, jonka aineistona on valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin laaja kyselytutkimusdata.  
 
“Selvitys tuo kiinnostavan lisän aiempaan tutkimustietoon. Perheyritysten sitoutuminen pitkäaikaisiin investointiohjelmiin, tiivis hallitus- ja johtoryhmätyöskentely ja korkea vastustuskyky shokeille ovat Suomelle erityisen tärkeää juuri nyt. Perheyritykset pitävät talouden selkärankaa koossa myös Ukrainan sodan, energiakriisin ja koronapandemian pyörteissä”, sanoo selvitystä johtanut SeAMKin vararehtori, dosentti Elina Varamäki
 
Tilastokeskuksen mukaan Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä, ne työllistävät noin 40 prosenttia yrityssektorin työntekijöistä ja luovat noin 30 prosenttia yrityssektorin jalostusarvosta. 

Erityisesti sukupolvenvaihdosta suunnittelevat perheyritykset panostavat enemmän sekä uuden että olemassa olevan kehittämiseen. Mitä useampia sukupolvenvaihdoksia on takana, sitä enemmän yrityksessä panostetaan tulevaisuuteen.  

Selvityksen mukaan perheyritysten ylisukupolvinen luonne johtaa siihen, että kehittämistyötä tehdään pitkällä aikajänteellä, vaikka yrittäjä olisi lähestymässä omaa eläkeikäänsä. Muissa yrityksissä omistajan eläkeiän lähestyessä kehitystyöhön panostetaan vähemmän, vaikka tähtäimessä tyypillisesti onkin yrityksen myynti. 
 
 
 

Lähde: SeAMK selvitys ”Perheyritykset omistajanvaihdosbarometrissa”, 2022  

Hallitus ja johtoryhmä aktiivisina koronakriisissä 

  Vastauksista voi johtaa nyrkkisäännön, jonka mukaan mitä vanhempi perheyritys on, sitä enemmän hallitus- ja johtoryhmätyöhön panostetaan. Lisäksi viime vuosina koronapandemian aiheuttamissa kriisioloissa perheyritysten hallitukset ja johtoryhmät ovat osoittaneet vahvempaa aktiivisuutta.  

  
   

Lähde: SeAMK selvitys ”Perheyritykset omistajanvaihdosbarometrissa”, 2022 

Perheyritykset kokevat olevansa myös vahvempia äkillisissä kriiseissä. Perheyrityksistä 29 prosenttia näkee, että toiminnan jatkamisessa olisi merkittäviä ongelmia, jos omistaja joutuisi luopumaan kuoleman tai vakavan sairauden takia. Kaikista yrityksistä näin näkee 38 prosenttia. 

Jatkajan löytyminen kriittinen kysymys 

Perheyritysten liiketoiminnan jatkuminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Kansallisen omistajanvaihdosfoorumin tuoreimman raportin mukaan Suomessa alasajo uhkaa jopa 25 000 yritystä, jos jatkajaa tai ostajaa ei löydy. 

SeAMKin selvityksen mukaan noin kolmannes perheyrityksistä näkee, että yritys siirtyy todennäköisimmin nuoremmalle sukupolvelle nykyisen johdon luopuessa päävastuusta. Kaksi viidestä perheyrittäjästä näkee liiketoiminnan siirtyvän aikanaan perheen ulkopuoliselle ja noin neljännes arvioi, että yritystoiminta loppuu kokonaan.  

“Toivon, että tämä selvitys aktivoi poliittiset päättäjät näkemään, kuinka tärkeää onnistuneet omistajanvaihdokset ovat Suomelle. Vain jos yritykset jatkavat joko seuraavalle sukupolvelle tai uudelle omistajalle, niistä voi kasvaa keskisuuria ja edelleen suuria yrityksiä”, Perheyritysten liiton johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen sanoo.  

Raportti suosittelee, että myös perheyrityksiä pitäisi herätellä nykyistä voimakkaammin ja riittävän ajoissa sukupolvenvaihdoksen tai muun omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Lisäksi perheyritysten valmistautuminen sukupolvenvaihdokseen edellyttää myös aivan omanlaistaan koulutusta ja valmennusta (mm. Jatkajakouluja oppilaitoksiin).  

“Yrittäjyyskasvatus keskittyy Suomessa yleensä yrityksen perustamiseen. Yritysten ostaminen ja perheyritysten jatkaminen pitäisi olla vahvemmin esillä yhtenä vaihtoehtona”, Varamäki sanoo. 

 -- 

RAPORTISTA 

Kyselyä välittivät jäsenilleen ja asiakkailleen Suomen Yrittäjät (SY), Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Perheyritysten liitto (PL), Finnvera, Suomen Uusyrityskeskukset (SUK), Suomen Yrityskaupat Oy ja Suomen Yrityskummit. Kaikkiaan kyselyyn saatiin 2 333 vastausta. Yli 55-vuotiaita vastaajia oli 1 288 ja 55-vuotiaita tai sitä nuorempia 1 045 

Yhteensä kyselyyn vastasi 2 333 yritystä, joista perheyrityksiä on 1232. Omistajanvaihdosbarometri on toteutettu neljä kertaa vuodesta 2012 lähtien. Ensimmäistä kertaa aineistosta analysoitiin perheyritysten tulokset erikseen. 

 Linkki selvitykseen: https://www.theseus.fi/handle/10024/779768 
 

Yhteystiedot:  

Vararehtori, dosentti Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
elina.varamaki@seamk.fi, 040-8305189 
Johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto, krista.elo-parssinen@perheyritys.fi, 040-0254004 

Asiasanat