Uutishuone / Ajankohtaista

Sukupolvenvaihdokset käynnissä koko ajan – osingot suosituin rahoituskeino

Julkaistu 12.01.2023

Kolme viidestä suomalaisesta perheyrityksestä on tehnyt osittaisen sukupolvenvaihdoksen viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana, käy ilmi tämä Perheyritysten liiton jäsenilleen tekemästä sukupolvenvaihdoksia kartoittavasta kyselystä. Osittaisessa omistamisen sukupolvenvaihdoksessa perheyrityksen osakkeita siirretään jatkajapolvelle. 
 
Sekä vaihdosten rahoittamisessa että toteutustavoissa on eroja. Perheyrityksen koko määrittää usein sukupolvenvaihdoksen rahoitus- ja toteutustapaa.  
 
Lahja tai perintö suosituin toteutustapa 
 
Suurissa ja keskisuurissa perheyrityksissä sukupolvenvaihdoksen ensisijainen toteutustapa on lahja tai perintö (noin 90 % tapauksista). Pienissä perheyrityksissä 57 prosenttia sukupolvenvaihdoksista toteutettiin lahjana tai perintönä ja 40 prosenttia kauppana.  
Keskisuurissa ja suurissa perheyrityksissä vain 11–15 prosentissa osakkeita myytiin jatkajapolvelle.  

“Perheyritykset käyttävät sukupolvenvaihdoksissa eri toteutustapoja samanaikaisesti. Yrityksen ja perheen kannalta olisi hyvä, jos verotus ei ensisijaisesti ohjaisi sukupolvenvaihdoksiin liittyviä päätöksiä”, Perheyritysten liiton johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen sanoo. 

 
Osingot suosituin tapa rahoittaa sukupolvenvaihdos 

 
Sukupolvenvaihdoksia rahoitettiin useammalla eri tavalla. Kaikissa yritysluokissa eniten käytetty rahoitusmuoto on osingot. Pienissä perheyrityksissä sukupolvenvaihdokset rahoitettiin 43 %:ssa lainalla. 

“Sukupolvenvaihdoksen veroseuraamukset, kuten perintö- ja lahjavero, aiheuttavat lisäkustannuksia perheyritykselle verrattuna yritykseen, joka ei tee sukupolvenvaihdosta”, Elo-Pärssinen sanoo. 
Vuosina 2017-2022 tyypillinen sukupolvenvaihdos rahoitettiin osingoilla. Toiseksi suosituin väline oli laina ja kolmas keino oli yrityksen ulkopuolinen rahoitus.  

 
 

Jopa 94 prosenttia sukupolvenvaihdoksista toteutettiin suunnitellusti. 

“Sukupolvenvaihdosten suunnitelmallisuus on sekä yrityksen että perheen kannalta hyvä asia. Kun päätös on tarkoin harkittu, eri vaihtoehtoja on käyty laajasti läpi ja niitä on punnittu sekä perheen että yrityksen kannalta.” 

Kyselyn mukaan pienistä perheyrityksistä 94 prosenttia pystyi hyödyntämään erilaisia verohuojennuksia. Suurista yrityksistä kolme neljästä hyödynsi huojennuksia. 

“Huojennussäännöksistä johtuen erilaisia perheyrityksiä kohdellaan sukupolvenvaihdostilanteessa eri tavoin. Erityisesti suurissa perheyrityksissä mietitään tarkkaan perintö- ja lahjaverotuksen vaikutuksia sukupolvenvaihdoksen ajoitukseen ja toteutustapaan ”, Elo-Pärssinen sanoo. 

Johtajuus ja omistajuus siirtyvät eri aikaan  
 
Kyselyn mukaan johtajuus ja omistajuus siirtyvät perheyrityksissä eri aikaan. Viidesosa perheyrityksistä oli siirtänyt johtajuutta jatkajapolvelle jo ennen osakkeiden siirtymistä. Toisaalta 38 prosenttia vastaajista kertoi omistajuuden siirtyneen ilman johtajuutta. 

PL:n kyselyyn vastasi vuoden 2022 lokakuussa 204 jäsentä, joista 29 % edusti suuria perheyrityksiä (henkilöstö yli 250), 37 % edusti keskisuurta perheyritystä (henkilöstö 50–250) ja 35 % pientä perheyritystä (henkilöstö alle 50). 

Asiasanat
Opi Omistajuus Sukupolvenvaihdos