Uutishuone / Ajankohtaista

Tarvitsemme työpaikkoja eikä niitä synny, jos kotimaisia investointeja ja vientiä ei saada käyntiin

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 09.09.2020

"Tarvitsemme koronakriisistä ulospääsemiseksi Suomeen lisää työtä ja se onnistuu vain, kun turvaamme kotimaisten investointien ja viennin edellytykset budjettineuvotteluissa", Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo. 

”Suomalaiset tarvitsevat nyt uskoa tulevaisuuteen. Talous kasvaa vain, jos kone osataan käynnistää oikein. Kasvua saadaan vain päätöksillä, jotka helpottavat eivätkä vaikeuta yrittäjien ja kotimaisten omistajien riskinottoa ja investointeja”, Hänninen sanoo.  
 
“Myös EU:n elpymisrahoituspaketti tulee olemaan tässä tärkeässä roolissa, joka oikein rakennettuna voi vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja vahvistaa talouskasvua”, Hänninen jatkaa. 
 
Perheyritysten liitto julkaisi tänään kuuden kohdan vetoomuksen hallitukselle, joka aloittaa budjettineuvottelut ensi viikolla. Liitto edustaa noin 450 suomalaista perheyritystä, jotka työllistävät noin 180 000 ihmistä. 
 

Yrittäjien ja omistajien verotusta ei pidä kiristää  
  
Perheyritysten liiton mukaan Suomesta pitää tehdä pitää olla yrittäjille kannustavampi ja nykyistä kilpailukykyisempi kansainvälisesti verrattuna. 
 
”Yrittämisen ja omistamisen verotusta ei saa kiristää. Jos kiristämme verotusta nyt, viemme yrityksiltä ja niiden omistajilta mahdollisuuden investoida ja kehittää yrityksiään. Jos yritykset eivät menesty, myöskään työttömyys ei helpota”, Hänninen sanoo. 
 
”Suomi jää jumiin, jos kotimaisia investointeja ja vientiä ei saada käyntiin.”  Liiton mukaan pidemmällä tähtäyksellä perintö- ja lahjavero tulee korvata luovutusvoittoverolla.  Tällä uudistuksella voisi nopeuttaa omistaja- ja sukupolvenvaihdoksia, jotka ovat tärkeitä investoinneille, työllisyydelle ja yritystoiminnan jatkuvuudelle.  
 
”Suomalaiset perheyritykset ovat tyypillisesti sitoutuneet Suomeen. Sanotaan, että perheyritysten kvartaali on 25 vuotta. Kun toimitaan näin pitkällä aikajänteellä, tarvitaan uskoa ja näkymää tulevaisuuteen. Jotta yrittäjät uskaltaisivat tavoitella kasvua, ottaa riskejä, investoida ja työllistää, verotuksen on pysyttävä ennustettavana ja kohtuullisena”, Hänninen sanoo. 
 
Vientiä pitää vahvistaa 
 Suomen kaltaisen pienen markkinatalousmaan menestys on riippuvainen kansainvälisestä kaupasta, liitto muistuttaa hallitusta. Vasta kun vienti lähtee taas vetämään, talous alkaa toipua ja työllisyys kasvaa. Suomen viennistä suurin osa suuntautuu Eurooppaan.   

”Suomen pitää puolustaa erityisesti EU:n sisämarkkinoita ja mahdollisimman vapaata kansainvälistä kauppaa. Hallituksen kansainvälisen kasvun ohjelma on tärkeässä roolissa, ja siellä pitää ottaa selkeästi kantaa, mihin toimiin tulee ryhtyä”, Hänninen sanoo.  

Valtiovallalla on myös tärkeä roolinsa suomalaisten yritysten viennin elpymisessä ja taistelussa viennin tyrehtymistä vastaan. Yritysten ja valtiovallan tiivis yhteistyö on tärkeää, jotta vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa ja lisääntyvän protektionismin oloissa pystytään löytämään uusia toimialoja ja markkinoita suomalaiselle viennille, liitto linjaa. 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Auli Hänninen  
auli.hanninen@perheyritys.fi  
040 0415230 
 
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Raine Tiessalo 
raine.tiessalo@perheyritys.fi 
050 4355 898

Asiasanat