Uutishuone / Ajankohtaista

Tutkimus: Vastuullisuus on noussut johtavien yritysten hallitustyön keskiöön

Julkaistu 22.03.2022

Tuore haastattelututkimus ”Vastuullisuus yritysten hallitusten päätöksenteossa” osoittaa, että johtavien suomalaisten yritysten hallitusten puheenjohtajat kokevat vastuullisuuden elintärkeäksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Vastuullisuuden integroinnissa osaksi strategiaa näyttää kuitenkin vielä olevan eroja yritysten välillä.

Tutkimus perustuu 19 johtavan suomalaisen yrityksen hallituksen puheenjohtajan haastatteluun. Haastateltavat edustavat yrityksiä eri toimialoilta, ja niiden omistuspohja on erilainen. Mukana on pörssilistattuja yrityksiä ja perheyrityksiä. Valtaosa on teollisia yrityksiä ja yrityksiä, jotka ovat kooltaan Suomen oloissa merkittäviä.

Tutkimuksessa havaittiin, että osa yritysten puheenjohtajista ja heidän edustamistaan yrityksistä on edelläkävijöitä vastuullisuudessa ja osa edustaa sopeutujia, jotka ovat vasta matkalla kohti kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä vastuullisuudesta tai joille vastuullisuuden merkitys näyttää vielä olevan osin epäselvää.

Edelläkävijöillä vastuullisuus on monipuolisesti mukana hallituksen päätöksenteossa. Heillä on kokonaisvaltainen näkemys vastuullisuudesta, ja he näkevät vastuullisuuden arvopohjaisena ja strategisena toimintaa. Edelläkävijät pystyvät analysoimaan vastuullisuuden eri osa-alueiden ja ulottuvuuksien (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen) merkitystä ja niiden välisiä yhteyksiä. He pohtivat vastuullisuuden tärkeyden syitä paitsi yrityksen kannalta, myös yhteiskunnallisesti ja maailmanlaajuisesti.

”Vastuullisuuden merkitys on yrityksissä muuttunut, ja siksi on tärkeä yhdessä pohtia sitä, kuinka vastuullisuuskysymykset vaikuttavat yritysten tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin”, yritysvastuuverkosto FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen toteaa. ”Tämä on erityisen merkittävää nykymaailman yllättävien ja äkillisten kriisien olosuhteissa, joissa yritysten omistajien, hallituksen ja ylimmän johdon yhteispeli punnitaan.”

Tutkimuksen mukaan yrityksen hallituksen rooli vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä on varmistaa, että vastuullisuus on yksi strategisesti merkittävistä teemoista ja keskeinen osa strategiatyötä ja päätöksentekoa yrityksen sisällä. Hallituksen tehtävä on pitkän aikavälin vision luominen ja kehittäminen, vuoropuhelu ylimmän johdon kanssa sekä yhteydenpito yrityksen sidosryhmiin. Tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa mittareiden luominen vastuullisuudelle ja johdon palkitseminen niiden pohjalta.

”On hienoa, että niin moni suuren yrityksen hallituksen puheenjohtaja kokee vastuullisuuden tärkeäksi osaksi yritysten strategiaa ja liiketoimintaa ja oli halukas osallistumaan tutkimukseen”, kiittelee Hankenin väitöskirjatutkija Laura Varja. ”Tutkimus osoittaa, että vastuullisuus on noussut yritysten strategiselle agendalle ja edelläkävijät sitovat toimet tiukasti osaksi yrityksen arvopohjaa ja päätöksentekoa”, Varja toteaa.  

"Perheyrityksissä yrityksen vastuullisuus ja maine liitetään aina myös yrityksen kasvolliseen omistajaan. Perheyritysten hallituksen puheenjohtajat vastasivat, että perheyritysten hallituksen päätöksenteossa korostuu erityisesti omistajan arvoihin liittyvät kysymykset", Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen kommentoi tutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen toteuttivat väitöskirjatutkija Laura Varja ja professori Janne Tienari Hankenilta. Varja teki haastattelut 10/2021 ja 2/2022 välisenä aikana. Tutkimuksen toimeksiantajia olivat FIBS, Perheyritysten liitto ja Boardman. Tutkimuksen rahoitti Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö.

 

VOIT LADATA RAPORTIN TÄÄLTÄ

 

Lisätietoa:

Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS, 040 758 7247, kimmo.lipponen@fibsry.fi

Laura Varja, väitöskirjatutkija, Hanken School of Economics, 050 3934973, laura.varja@student.hanken.fi

Asiasanat
Työelämä