Uutishuone / Ajankohtaista

Uudistuva perheyritys -kirjan julkistustilaisuus: Omistaminen on välillä raakaa työtä

Julkaistu 02.04.2019

Miten uudistaa perheyritystä niin, että se on olemassa seuraavatkin sata vuotta? Miten tasapainoilla perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan tavoitteiden välillä?
Vastauksia tähän voi löytää tuoreesta, maanantaina 1. huhtikuuta julkaistusta kirjasta Uudistuva perheyritys – perhe, omistajuus ja liiketoiminta. Sen ovat kirjoittaneet KTT Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liiton asiantuntija ja KTT Jarna Heinonen, yrittäjyyden professori Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa (kustantaja Alma Talent).

Kirja kirjoitettiin kannustuksena perheyritysten uudistumiseen ja toiveena on, että kirja antaa uusia ajatuksia ja näkemyksiä perheyritysten omistajille ja johdolle uudistaa yritystoimintaa.

”Toivomme myös, että perheyrittäjät näkevät ja ymmärtävät omistajaperheen merkityksen ja voiman yrityksen uudistajana. Perhe omistajana tekee perheyrityksistä erilaisia”, Krista Elo-Pärssinen ja Jarna Heinonen kirjoittavat kirjassa.

Kirja tutkii perheyritysten uudistumista kirjallisuuden ja käytännön esimerkkien valossa: kirjaan etsittiin mukaan erilaisia ja eri vaiheissa olevia perheyrityksiä ja kokemuksistaan haastatteluin kertovat Urho Tuominen Oy UTU, Pohjola Rakennus, Helsingin Mylly, Halton, Fredman Group ja Helmanin Konepaja.

 

 Omistajien tahtotila tärkeää yrityksen uudistumiselle

Metallituoteyritys Hellmanin Konepaja Pauli Nurmiselta kysyttiin kirjan julkistamistilaisuudessa miten yrityksen yli 100-vuotiaaksi saaminen onnistui. 101-vuotias perheyritys on erikoistunut alihankintayhteistyöhön ja toimii vientiteollisuuden alihankintaketjussa vaativien osakokoisuuksien toimittajana.

”Siitä selvittiin edellisten sukupolvien hyvän työn ansiosta ja itsekin pikkuhiljaa opin sitten tekemään asioita. Olen tehnyt pitkälti asioita yksin, on vaan pyritty analysoimaan markkinoita ja luovimaan siinä. 30 vuotta meni näin ja suunnitelmallisuutta tuli lisää oikeastaan vasta kun tyttäremme Anne tuli mukaan”, Pauli Nurminen kertoi.

Toinen 100-vuotias kirjassa haastateltu yritys, sähköalan konserni Urho Tuominen Oy UTU on esimerkki vanhasta perheyrityksestä, jonka omistajuus on neljännessä polvessa hajaantunut. Sen uudistumisessa merkittävää on ollut omistajien, hallituksen ja ulkopuolisen johdon yhteistyö sekä maltillinen kasvu.

”Omistajan tahtotila on tärkeää yrityksen uudistumiselle. Me olemme Nina-siskoni kanssa saaneet vaikutteita myös ulkopuolelta, ja on ollut hyvä periaate, että kaikkia firman paikkoja ei ole miehitetty oman suvun ihmisillä”, Mikko Siivola UTU Oy:stä sanoi.

”Yhteinen arvomaailma vie eteenpäin. Omistaminen on välillä raakaa työtä”, lisäsi Mikko Siivolan sisko Nina Sarén.

Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Philip Aminoff kehotti perheyrittäjiä varaamaan erillisen ajan ja paikan sille, että perheyrityksen asioista puhutaan syvällisemmin. Siellä missä asioista tavallisesti puhutaan – keittiönpöydän ympärillä tai neuvotteluhuoneessa – se ei välttämättä onnistu.

”Perheen pitäisi uskaltaa löytää sopiva paikka vaikeille keskusteluille. Se ei ole aina helppoa”, Aminoff totesi.

 

 

Kymmenen ohjetta perheyrityksen uudistamiseen

1)    Ymmärrä ja hyödynnä vahvuutenne perheyrityksen omistajana ja tunnista perheestänne kumpuavat heikkoudet

2)    Tee omistajastrategia ja aseta rohkeat tavoitteet uudistumiselle

3)    Mieti, mitä pitää muuttaa ja mikä on säilyttämisen arvoista

4)    Verkostoidu ja hyödynnä toimintaympäristön muutokset. Varaudu myös yllätyksiin

5)    Luo uudistumista tukevat rakenteet

6)    Varmista tiedon kulku eri toimijoiden välillä – välitä myös hiljaista tietoa

7)    Anna tilaa myös perheen ulkopuoliselle osaamiselle ja ideoille – yhdistä osaamista ja kokemusta

8)    Kannusta proaktiivisuuteen, innovointiin ja hallittuun riskinottoon – yritteliäisyyteen

9)    Kyseenalaista nykyinen ja luo rohkeasti uutta

10)  Innosta ja innostu – toimi yritteliäästi

 

Asiasanat