Uutishuone / Ajankohtaista

Vuoden perheyritysgradusta palkittiin Maria Suutala

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 23.11.2022

Vuonna 2022 perheyrityksiin liittyvästä parhaasta pro gradu -työstä palkittiin Maria Suutala Tampereen yliopistosta. Perheyritysten liiton Matti Koiranen -palkinto jaettiin PL:n syyskokouksessa Turussa 24.11.2022.  

Suutala tutki gradussaan tunteiden säätelyä perheyrityksen johdon strategisessa päätöksenteossa. Tulosten perusteella aineistosta tunnistettiin erilaisia tunteiden säätelyn strategioita. Tunteiden säätelyn strategiat keskittyvät tietyn energian ja valenssin tunteiden säätelyyn. Näiden strategioiden avulla johtaja takaa sujuvan ja analyyttisen, mutta samaan aikaan empaattisen ja ihmisläheisen strategisen päätöksenteon. Tunteitaan säätelemällä johtaja kykenee sopeutumaan strategisen mahdollisuuden luomaan tilanteeseen sosiaalisesti, kognitiivisesti ja psykologisesti. Perheyritysten ominaispiirteinä aineistosta nousivat esiin niiden johtajien vahva sitoutuminen yrittäjyyteen, perheen suuri merkitys ja tulevaisuusajattelu.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että työ on erittäin laadukkaasti toteutettu ja osoittaa poikkeuksellisen kypsää pohdintaa sekä teoria- että empiriaosuudessa. Työn aihe on äärimmäisen kiinnostava ja sen merkitys perheyrityksissä erityisen tärkeä.

Palkittu työ luettavissa linkin takaa: 

Maria Suutala
TUNTEIDEN SÄÄTELYPERHEYRITYKSEN JOHDON STRATEGISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA
Dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma

Lisätiedot:
Krista Elo-Pärssinen

johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto
puh. 0400 254 004, krista.elo-parssinen@perheyritys.fi 

kuva: Roni Rekomaa

Asiasanat