Uutishuone / Ajankohtaista

Yrittäjät ja omistajat esittävät Suomeen Mittelstand-kasvuohjelmaa

Julkaistu 29.03.2022

Keskisuuren yrityskokoluokan vahvistaminen on tehokkain keino, jolla Suomi voi vauhdittaa kansantalouden ja viennin kasvua, kun talousnäkymät ovat epävarmat ja maariski uhkaa kasvaa. Avainasemassa ovat kotimaiset omistajat, jotka ovat sitoutuneet toimimaan Suomessa läpi vai-keittenkin suhdanteiden. EK ja Perheyritysten liitto esittävät Suomen seuraavalle hallitukselle rohkean kansallisen Mittelstand-ohjelman laatimista. Sen käynnistäminen sai vahvan kannatuk-sen järjestöjen yrittäjävaikuttajilta.

Maailmantalouden ja geopolitiikan kriisioloissa on entistä tärkeämpää parantaa Suomen asemaa yritystoiminnan ja investointien sijaintipaikkana. Tarvitsemme uusia tehokkaampia keinoja edistää yritysten kasvua ja kansantalouden selviämistä. 

Vaikuttavuuden kannalta ovat erityisen olennaisia ns. Mittelstand-yritykset, jotka ovat kasvaneet keskisuureen kokoluokkaan eli työllistävät 50–499 työntekijää. Näillä yrityksillä on huomattava vipuvaikutus talouteen: niiden osuus Suomen yrityskannasta on vain 1 prosentti, mutta osuus yksityisen sektorin työpaikoista on reilusti yli neljännes. Osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta on lähes kolmannes.

Mittelstand-termi viittaa Saksaan, jonka talous ja vienti nojautuvat nimenomaan laajaan keskisuurten, usein perheomisteisten kasvuyritysten sektoriin. Sama ilmiö on siivittänyt myös Ruotsia menestykseen.

”Näitä keskisuuria kasvuyrityksiä tarvitaan lisää myös Suomeen, jotta saamme voimaa bkt-kehitykseen, työllisyyteen, vientiin ja investointeihin. Avainasemassa ovat kotimaiset omistajat, jotka ovat sitoutuneet toimimaan Suomessa läpi vaikeittenkin suhdanteiden. Myös pienempien yritysten menestyksen kannalta on olennaista saada pk-sektorille lisää veturiyrityksiä, joiden ympärille voidaan luoda verkostotaloutta ja vientikumppanuuksia”, arvioi EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Tuomas Pere (Pintos Oy).    

”Suomen investointinäkymiin liittyy nyt aivan uudenlaisia epävarmuuksia. Kriisin keskellä on tärkeämpää kuin koskaan panostaa kotimaisiin perheomisteisiin kasvuyrityksiin, jotka investoivat ja työllistävät pitkäjänteisesti sukupolvesta toiseen”, sanoo Perheyritysten liiton Perheyritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama (Kemppi Group Oy).

 

Yrittäjävaikuttajilta vahva tuki Mittelstand-kasvuohjelmalle
EK:n Yrittäjävaltuuskunnan jäseniltä ja Perheyritysten liiton Perheyritysvaltuuskunnan jäseniltä (yhteensä 200 hlöä) kysyttiin maaliskuussa 2022 näkemyksiä Mittelstand-ohjelman tarpeellisuudesta. Noin 85 prosenttia vastaajista kannatti sellaisen käynnistämistä Suomeen.

Ohjelmassa tulisi tunnistaa keskisuurten yritysten kasvun pullonkaulat, löytää niihin ratkaisut sekä rakentaa yli hallituskausien ulottuvaa ennakoitavaa ja kannustavaa toimintaympäristöä. Kyselyssä nousivat esille erityisesti seuraavat osa-alueet:
 

  • Osaajapulaa tulisi ratkaista purkamalla rohkeasti ja nopeasti kannustinloukkuja, jotta työn vastaanottaminen olisi kaikissa tilanteissa taloudellisesti kannattavin vaihtoehto.
  • Omistajan kokonaisverotuksessa (yritys- ja osinkoverotus) olennaisinta olisi maltillisuus ja ennakoitavuus. Etenkin talouden uusissa kriisioloissa on tärkeää, että yritysten omistajat voivat suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti myös verotuksen näkökulmasta.
  • Yrittäjyysilmapiirin ja -asenteiden kohentaminen vaati edelleen tekoja. Varsinkaan omistajuuden ja työnantajuuden merkitystä ei vielä osata riittävästi arvostaa.

 

Lisätiedot:
EK: pk-johtaja Petri Vuorio, puh. 050 323 2979, etunimi.sukunimi@ek.fi
Perheyritysten liitto: toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen, puh. 0400 511 786, etunimi.sukunimi@perheyritys.fi

Lataa PDF
 

 

 

Asiasanat