Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Omistajastrategia – miksi, mitä ja miten?

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 01.07.2021

Perheyrityksen omistajastrategia herätti paljon keskustelua Omistamisen taito -valmennusohjelmassa kesäkuussa. Osallistujat olivat omistajastrategian tekemisessä eri vaiheissa. Toiset miettivät, mistä lähteä liikkeelle. Toisille oli taas ajankohtaisempaa, miten saada perheen jäsenet osallistutettua prosessiin. Kaikille oli kuitenkin selvää, että prosessissa ei saa takertua menneisyyteen, vaan on rohkeasti tartuttava tulevaisuuteen ja katsottava pitkälle.

Omistajastrategia onkin omistajien tiekartta tulevaisuuteen: miksi haluamme omistaa, mitä haluamme saavuttaa ja miten haluamme omistaa. Perheyrityksissä korostuu omistajaperheen omistaminen yhdessä, jolloin pitää myös miettiä perheen jäsenten eri rooleja ja osaamista. 

Omistajastrategia on yksi tapa vahvistaa perhemäisyyden tuomia kilpailuetuja ja toisaalta hallita sen aiheuttamia haasteita perheyrityksen omistamiselle ja johtamiselle. PL:n tekemän kyselyn mukaan perheyritysten tärkeimmät syyt omistajastrategian tekemiseen liittyivät omistajaperheen ja yrityksen väliseen suhteeseen. Ne olivat: 

1. Omistajien yhteisen tahtotilan kirkastaminen 

2. Omistajuuden jatkuvuuden turvaaminen 

3. Omistajaperheen ja yritystoiminnan suhteen selkeyttäminen 

Yhteisen tahtotilan kirkastaminen vaatii paljon keskusteluja ja erilaisten näkökulmien ja -kantojen yhteensovittamista omistajien kesken. Esimerkiksi Smartumista tunnetun The Orange Companyn omistajaperhe Hyökyvaara on perustanut omistajafoorumin, jonka lisäksi heillä on serkkuviikonloppu kerran vuodessa.  

Omistajuuden jatkuvuuden turvaaminen edellyttää omistajilta selkeää visiota ja valmiutta tarttua uusiin strategisiin polkuihin. Esimerkiksi hitsaustuotteista tunnetussa Kemppi Groupissa uusi alue on pikalataustekniikan hyödyntäminen sähköautojen latauksessa. 

Omistajaperheen ja yritystoiminnan suhdetta selkeyttää sopivat rakenteet (muun muassa omistajafoorumi, perheneuvosto, hallitus) ja pelisääntöjä. Pelisääntöjen tavoitteena on vähentää väärinymmärryksiä ja edistää oikeudenmukaisuuden tunnetta. Pelisääntöjen olemassaolo vähentää myös konfliktitilanteita ja auttaa niiden hallinnassa.  

Helpottaakseen omistajastrategian tekemistä perheyrityksissä PL on tehnyt omistajastrategia-työkirjan. Sen tavoitteena on herätellä omistajaperheitä omistajastrategian merkitykseen ja antaa eväitä omistajastrategiaprosessin eri vaiheisiin.  

Asiasanat
Omistajuus