Uutishuone / Haastattelut

Jatkajapolvi omistajastrategian tekijöinä

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 16.06.2021

The Orange Companyn eli TOCin omistajaprosessi alkoi jo vuonna 2013, kun perustajaveljekset antoivat seuraavalle sukupolvelle tehtäväksi miettiä haluavatko he olla omistajia ja miten he haluavat omistaa.

"Prosessi alkoi niin, että teimme kyselyn kaikille. Kyselyn yksi tulos oli yhteinen näkemys siitä, että haluamme olla hyvinvointialan yrittäjiä. Tästä alkoi keskustelu, mitä hyvinvointi meille tarkoittaa. Tärkeää oli saada aikaan yhteinen ymmärrys. Sanoittaminen on ollut välillä vaikeaa, "  TOC:in toisen polven omistaja Emma Hyökyvaara kertoo.

Jatkajapolvi työsti omistajastrategiaa ensin keskenään ja teki sitten esityksiä hallitukselle, jossa istuivat silloiset pääomistajat.  Erityisen tärkeää prosessin onnistumisen kannalta on ollut vuoropuhelu. Lisäksi edeltävä polvi on tukenut ja auttanut meitä työstämään vaikeita teemoja, kuten esimerkiksi riskienhallintaa. 

"Yksi tärkeä omistajastrategiassa pohdittava kysymys oli, miksi haluamme omistaa. Merkityksellisyys ja vaikuttavuus nousivat vastauksissa korkealle. Olimme yhtä mieltä siitä, että omistamalla perheyritystä voimme edistää suomalaista hyvinvointia. "

Osallistamalla heräsi kiinnostus 

Osallistuminen omistajastrategiaprosessiin on herättänyt jatkajapolvessa kiinnostuksen perheyritystä kohtaan. 

"Aluksi kukaan ei halunnut mennä perheyritykseen töihin, koska emme kokeneet yritystä mielenkiintoisena. Omistajastrategiaprosessissa saimme rakentaa meidän näköisemme yrityksen. Pääsimme vaikuttamaan asioihin nuorena. Nuorin jatkaja on osallistuessaan ollut 13-vuotias. Nyt kahdeksasta serkuksesta viisi on emoyhtiössä määräaikaisesti töissä tai osallistuu hallitustyöhön. "

Omistajastrategiaprosessi on jatkuvaa dialogia. 

"Aktiivista vuoropuhelua pitää käydä koko ajan. Jos olet vain pelkkä omistaja, niin helposti muu elämä ajaa edelle", Emma toteaa. Silloin tarvitaan systemaattista omistajavuoropuhelua. TOC:in tapauksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi serkkuviikonloppua kerran vuodessa. 

Oppia omistajastrategiaprosessiin jatkajat ovat saaneet muiden perheyritysten kokemuksista ja Perheyritysten liitolta. Suurin osa Emma Hyökyvaaran sisaruksista ja serkuista on käynyt PL:n Omistamisen taito -valmennusohjelman. Emma oli myös pitkään Perheyritysten liitossa töissä, ja pääsi työn kautta tutustumaan erilaisiin perheyrityksiin. 

Raameja ja kasvollisuutta 

Omistajastrategian kautta omistaja tuo lisäarvoa yritykselle antamalla muun muassa raamit hallituksen työlle. 

"Olemme luoneet vision siitä, millainen yritys haluaisimme olla vuonna 2030 ja millaisen haluaisimme tulevaisuuden olevan 2050. Tuomme ison kuvan, joka toivottavasti auttaa hallitusta ja johtoa yrityksen strategian työstämisessä ja eteenpäin viemisessä."

Koska toimivan johdon aika on kortilla, TOC:in omistajat ovat myös mukana koordinoimassa ja kehittämässä uutta liiketoimintaa. 

Omistaja antaa perheyritykselle kasvot. Kasvollinen omistaja on myös arvo sinänsä.  

Emma Hyökyvaara on yllättynyt, miten merkitykselliseksi henkilöstö kokee kasvollisen omistajan. Tästä esimerkkinä hän leipoo jokaiselle työtekijälle heidän nimellään koristellun joulupiparin, jotka Emman lapset jakavat työntekijöille puurojuhlassa. 

Selkeät rakenteet 

Hyvään omistajastrategiaan kuuluvat myös selkeät rakenteet ja roolitukset.  

"Koska meillä on paljon omistajia, jotka haluavat olla aktiivisia, niin meidän piti miettiä tarkkaan rakenne, joka mahdollistaa tämän. Lisäksi meillä on kaikissa tytäryrityksissä ulkopuolinen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Tämä vaatii meiltä aktiivista viestintää. Joka päivä haluamme olla tässä parempia. "

Omistajafoorumi kokoontui ensimmäistä kertaa 2015. Omistajafoorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja siihen kutsutaan kaikki omistajat. Keväällä omistajafoorumi järjestettiin yhtiökokouksen yhteydessä. Yhtiökokousillalliselle ovat tervetulleita myös puolisot ja lapset.  

"Meillä on yksi ihminen, joka valmistelee omistajafoorumin asiat. Omistajalla on velvollisuus osallistua ja oikeus saada tietoa." 

 

 

 

 

 

Työni omistajana: Emma Hyökyvaara 

Omistajuus on mahdollisuus, joka mahdollistaa minkä vaan tekemisen yhdessä muiden kanssa. Pystyn vaikuttamaan laajasti, muun muassa työllistämme välillisesti paljon. Pyrin luomaan kestävää arvonluontia, jossa hyvinvointi kasvaa. 

Omistajan tärkein tehtävä on tuntea ihminen. Omistajan pitää tuntea ihmiset, jotta voimme pelata samaan maaliin. 

Omistajana minua pitää yöllä hereillä uteliaisuus: mitä enemmän tietää, sitä vähemmän tietää. Ajatukset pyörivät mielessä tai halua lisää tietoa, eikä malta mennä nukkumaan, kun haluaa kaiken tiedon heti. 

Omistajana haluan kehittyä ajan hallinnassa ja hallitustyössä. 

Perhe: Puoliso ja 8-, 6-, 2-vuotiaat lapset 

Harrastukset: hiekkalaatikkoleikit, jooga ja lukeminen 

Motto: Pala kerrallaan asiat järjestyvät. Kaikella on tarkoituksensa. 

The Orange Company (TOC)  

 

  • 25-vuotias hyvinvointialan pioneeriyritys, joka työllistää 60 henkilöä, liikevaihto 10 milj. €.  

  • Konserniin kuuluu liikunta- ja kulttuuriseteleistä tunnettu Smartum Oy ja palveluseteliliiketoimintaa harjoittava Vaana Oy, jonka asiakkaina on 80 kuntaa. 

  • Hyökyvaarat omistavat yrityksen neljässä polvessa 

  • Omistajia on 18, joista alaikäisiä on viisi. 

  • Pääomistajina ovat kahdeksan serkusta, joista seitsemän on naista. 

 

Lisää luettavaa omistajastrategiasta

Asiasanat
Opi Johtaminen Omistajuus Yrittäjyys

Lue myös nämä