Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Sukupolvenvaihdos on prosessi

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 11.10.2018

Perheyrityksen sukupolvenvaihdos ei ole vain yksittäinen tapahtuma, vaan vuosia kestävä prosessi. Parhaimmillaan prosessi on jatkuva: seuraajapolven aloittaessa heidän olisi hyvä jo miettiä seuraavaa sukupolvenvaihdosta.

Sukupolvenvaihdoksen monet eri prosessit

Perheyrityksen sukupolvenvaihdos on moniulotteinen ja dynaaminen prosessi, jossa keskeiset toimijat ovat luopuja ja seuraaja. Se sisältää sekä liiketaloudelliset, sosiologiset, psykologiset että juridiset näkökulmat. Jokaiselle perheyritykselle tämä prosessi on joka kerta ainutlaatuinen ja ainutkertainen. Sen tekee ainutlaatuiseksi perheeseen, yritykseen ja omistukseen liittyvät tekijät.

Perheen koko, dynamiikka ja arvot vaikuttavat, miten sukupolvenvaihdos toteutetaan. Perheen jäsenten väliset suhteet, luottamus, kunnioitus ja arvostus määrittävät sukupolvenvaihdoksen onnistumista. Omistajien määrä ja aikaisempien sukupolvenvaihdosten toteutus ja onnistuminen määrittävät eri vaihtoehtoja. Perheyrityksen koolla ja taloudellisella tilanteella on myös merkitystä.

Usein on vaikea määrittää hetkeä, jolloin prosessi alkaa tai milloin se olisi hyvä aloittaa. Impulssi konkreettiseen aloittamiseen voi tulla esim. hallituksen jäseneltä. 

Sukupolvenvaihdos on teknisen prosessin lisäksi ennen kaikkea henkinen prosessi. Nämä kummatkin prosessit pitää käydä läpi, jotta sukupolvenvaihdos onnistuisi. Prosessit vievät oman aikansa. Henkinen prosessi on pidempi kuin tekninen toteutus. 

Aloita suunnittelu ajoissa ja toteuta se

Sukupolvenvaihdoksen onnistumisessa avainasemassa on suunnitelmallisuus, joka vaatii aikaa. Sukupolvenvaihdoksen miettimistä ei koskaan voi aloittaa liian aikaisin. Sukupolvenvaihdoksen menestyminen edellyttää luopujan sitoutumista prosessiin, mutta myös luopujan ja seuraajien välistä arvostusta ja kunnioitusta. 

Sukupolvenvaihdos voi joskus toteutua suunnittelematta, mutta parempaan lopputulokseen päästään, kun sitä suunnitellaan ja mietitään eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia. Suunnitelmat pitää kuitenkin joskus myös toteuttaa, jotta prosessi etenee.

Prosessissa on eroteltavissa erilaisia vaiheita:

1.    Ennakointi
2.    Vaihtoehtojen punnitseminen
3.    Päätös ja toteuttaminen
4.    Uuden alku

Anna sukupolvenvaihdokselle sen vaatima aika

Prosessia ei kannata väkisin viedä eteenpäin, vaan antaa ”veden virrata ja löytää oma uomansa”. Prosessiin kuuluu onnistumisen hetkiä ja takapakkia. Joskus otetaan yksi askel eteen ja kaksi taaksepäin. Harvoin se menee kivutta, mutta kaikissa perheyrityksissä se on väistämätön, jos yrityksen halutaan jatkavan perheyrityksenä. 

Sanassa perheyritys perhe tulee ennen yritystä. Joissakin perheyrityksissä tämä tulkitaan niin, että sukupolvenvaihdoksessa perheen tarpeet tulevat ennen yrityksen tarpeita. Toisaalta onnellinen perhe ilman menestyvää yritystä ei ole perheyritys. Kummankin hyvinvoinnin kannalta on tärkeää etsiä tasapaino perheen toiveiden ja odotusten sekä yrityksen tarpeiden välillä.

Asiasanat
Opi Sukupolvenvaihdos

Lue myös nämä