Uutishuone / Blogit

Mikä on yli satavuotiaiden perheyritysten salaisuus?

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 15.03.2022

Perheyritys on maailman vanhin omistusmuoto, joka on elänyt läpi sotien, erilaisten kriisien ja yhteiskuntien muutoksen. Mitkä tekijät edesauttavat perheyrityksen jatkuvuutta sukupolvelta toiselle?

Emeritusprofessori Dennis Jaffe on tutkinut yli 100-vuotiaita menestyneitä perheyrityksiä, joissa menestyksen mittarina on ollut yritystoiminnan kasvu ja omistuksen säilyminen samassa suvussa. Näitä perheyrityksiä yhdistää muutama asia.

1. Yhteinen omistamisen tarkoitus ja arvomaailma

Pitkäikäisten perheyritysten omistajaperheellä on yhteinen omistamisen tarkoitus ja arvomaailma, joka antaa merkityksen omistamiselle. Usein tarkoitus ja arvot löytyvät jo perustajan ajattelumaailmasta ja toiminnasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita pysähtyneisyyttä, vaan jokainen sukupolvi tulkitsee niitä omassa ajassaan.

Esimerkiksi Pauligin perustajan Gustav Pauligin sanoma: ”Sinä päivänä, kun laadusta aletaan tinkiä, voidaan tehtaan portit sulkea.” on edelleen jo viidennen ja kuudennenkin sukupolven selkärangassa ja 145-vuotiaan yrityksen arvoissa se näkyy edelleen.

Omistamisen tarkoitus on pitkäikäisissä perheyrityksissä enemmän kuin varallisuuden kartuttamista. Varallisuudella ei tee mitään, jos maapalloa ei enää ole jäljellä seuraavalle sukupolvelle. Muun muassa Glade, OFF!, Mr Muscle ja Duck -brändeistään tunnettu viidennen sukupolven perheyritys S.C. Johnson on tehnyt työtä paremman maailman eteen jo yli 130 vuotta: ”A family company at work for a better world”

2. Jatkuva kehittäminen

Yksi perheyrityksiin liittyvä myytti on, että ne karttavat riskinottoa ja kunnioittavat perinteitä. Yli 100-vuotiaiden perheyritysten perinteenä on kuitenkin innovointi ja uudistuminen. Uudet sukupolvet luovat arvoa yhdistämällä edellisten sukupolvien perintöön uusia ajatuksia.

Marcus Wallenberg kirjoitti veljelleen vuonna 1946: “Att skifta från det gamla till det som kommer är den enda tradition värd att vårda”. Tämä kuvaa hyvin Wallenbergien toimintaa tänäkin päivänä. Tulevaisuuden menestys rakennetaan panostamalla tutkimukseen, uusiin tuotteisiin ja markkinoihin tänään.

3. Oppiminen sukupolvien kesken

Seuraava sukupolvi on perheyrityksen tulevaisuus. Menestyneet pitkäikäiset perheyritykset kuuntelevat seuraavaa sukupolvea ja valmentavat heitä omistamiseen. Vuosien aikana karttunutta hiljaista tietoa ja osaamista siirretään aktiivisesti eteenpäin, mutta samalla ollaan kiinnostuneita seuraavan sukupolven ajatuksista. Sukupolvien välillä vallitsee arvostus ja kunnioitus.

Otava on järjestänyt viidennen sukupolven omistajille puolitoista vuotta kestävän Vastuullinen omistaja -valmennuksen. Valmennuksen tavoitteena oli antaa eväät fiksulle ja vastuulliselle omistajuudelle sekä perustiedot yritystoiminnasta yleisesti ja Otavan liiketoiminnoista tarkemmin. Lisäksi seuraajapolven omistajat tutustuivat toisiinsa.

4. Omistajaperheen yhteisöllisyys

Menestyvät perheyritykset panostavat myös omistajaperheen yhteisöllisyyteen ja yhtenäisyyteen. Tämä ei tarkoita, etteikö omistajaperheessä saisi olla erimielisyyksiä. Päinvastoin näissä perheissä tuodaan rohkeasti esiin eri mielipiteitä, mutta nämä perheet myös osaavat käsitellä konflikteja ja löytävät lopulta yhteisen ratkaisun. Usein näille keskusteluille on omat foorumit, esimerkiksi omistaja- tai perheneuvosto.

Vuoden 2021 perheyritykseksi valitulla Lindströmillä on omistajaneuvosto, joka on tehnyt muun muassa omistajan käsikirjan ja järjestänyt erilaisia koulutuksia.

Menestyvillä, pitkäikäisillä perheyrityksillä on vahvat juuret, vahva arvopohja, mutta katse vahvasti tulevaisuudessa. Ne osaavat yhdistää historian, nykypäivän ja tulevaisuuden sekä hyödyntää eri sukupolvien osaamisen.

Asiasanat
Opi Johtaminen Omistajuus Sukupolvenvaihdos