Uutishuone / Blogit

Uusia suomalaisia suuryrityksiä rakentamassa

Kirjoittanut Teemu Alahuhta Partner, DevCo Partners

Julkaistu 23.01.2019

Keskisuuret yritykset ovat monin tavoin keskeisessä asemassa Suomen talouden tulevaisuuden kehityksen kannalta. Nämä yritykset luovat noin 30 % Suomen kansantalouden bruttokansantuotteesta ja noin 30 % yksityisen sektorin työpaikoista, vaikka niiden kokonaislukumäärä vuonna 2015 vastasikin vain yhtä prosenttia Suomen yrityskannasta. Ottaen vielä huomioon, että osa suuryrityksistämme toimii aloilla, joilla globaali kysyntä ja/tai jalostusarvo laskevat, on selvää, että Suomi tarvitsee jatkossa menestyäkseen merkittävää kasvua keskisuurilta yrityksiltään. Verotulojen ja työpaikkojen säilyttämisen lisäksi kasvuhakuisilla, Suomessa pääkonttoriaan pitävillä yhtiöillä on merkittävä rooli myös mm. suomalaisen johtamisosaamisen kehittämisessä sekä laajemman toimialaosaamisen ja -ekosysteemien rakentumisessa.

Perustimme isäni Matti Alahuhdan ja kahden partnerikollegani – Otto Kukkosen ja Lauri Stadighin – kanssa  kehitysyhtiö DevCo Partnersin kesällä 2014 vastataksemme juuri tähän haasteeseen. Havaitsimme, että hyvin harva suomalainen keskisuuri yritys on viime vuosikymmeninä onnistunut pysyvästi nousemaan todellisten suuryritysten joukkoon ja halusimme luoda joustavan mallin, jolla voimme koota yhteen Suomen vahvimpia teollisia ja sijoitusalan voimavaroja auttaaksemme kasvuhakuisia keskisuuria yrityksiä merkittävässä kansainvälisessä läpimurrossa. Kokemuksemme mukaan kestävälle pohjalle rakennettu kasvu vaatii aikaa, uudenlaisia liiketoiminnan kehitysresursseja sekä merkittävät kasvupääomat. Näin ollen DevCon toimintamallin erityispiirteiksi muodostuivatkin juuri omistuksen pitkäjänteisyys, mahdollisuus yhtiöiden tukemiseen hallitustyön lisäksi tarvittaessa myös operatiivisella tasolla sekä Suomen tasolla ainutlaatuinen ankkurisijoittajien sekä teollisten neuvonantajien verkosto. Lisäksi meille on alusta lähtien ollut tärkeää, että rakennamme vuosien kuluessa yrityksistämme ja niiden markkinoista samanlaisen ymmärryksen kuin niiden omistajayrittäjät tai perheomistajat ja että DevCo nähdään yhtiöissään helposti lähestyttävänä kasvollisena omistajana, joka omalla työllään voittaa organisaation kunnioituksen. Vain tällä tavalla uskomme pystyvämme tuomaan niiden toimintaan pitkällä tähtäimellä aitoa lisäarvoa.

Yksi DevCon keskeisistä erityispiirteistä on myös keskittyminen rajalliseen määrään yrityksiä, jotta voimme aidosti tarjota niistä jokaiselle haluamamme tuen sekä oppia niiden liiketoiminnan syvällisesti. Tähän päivään mennessä olemme – useiden vuosien keskustelujen ja taustatyön jälkeen – lähteneet pitkäjänteiseksi omistajaksi kahteen hienoon suomalaiseen menestystarinaan, venttiiliyhtiö Vexveen sekä diagnostiikkayhtiö Medix Biochemicaan. Molemmat ovat erinomaisia esimerkkejä keskisuurista yhtiöistä, jotka ovat kymmenien vuosien ansiokkaan työn ja vahvan yrityskulttuurin ansiosta onnistuneet rakentamaan johtavan aseman globaaleilla, korkean jalostusarvon niche-markkinoilla. Molempien yhtiöiden markkinoilla on houkuttelevia orgaanisia ja epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia, joiden täysimääräiseksi hyödyntämiseksi niiden aiemmat pääomistajat (Jarmo Nieminen / Vexve sekä Minervasäätiö / Medix Biochemica) päätyivät yhteistyöhön DevCon kanssa. Toistaiseksi olemme tehneet molemmissa yhtiöissä mittavia panostuksia tuotekehitykseen, paikalliseen läsnäoloon globaaleilla markkinoilla sekä organisaatioiden monitasoiseen vahvistamiseen, ja tulokset ovat olleet lupaavia.

Osana DevCon toiminnan käynnistämistä meillä on viime vuosina ollut kunnia päästä kuulemaan yli 150 suomalaisen keskisuuren yhtiön tarinat suoraan niiden omistajilta ja johdolta sekä sparrata säännöllisesti sitoumuksetta useiden kymmenien yritysten kanssa niiden pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksista. On ollut ilo nähdä, että yritysten kasvu- ja riskinottohalukkuus on selvästi kasvamassa ja että moni on valmiita suuriinkin liikkeisiin globaalin markkina-aseman ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Monilla yhtiöillä on nimittäin mitä parhaimmat edellytykset johtaa omien alojensa kansainvälistä markkinakonsolidaatiota erittäin vahvoista lähtökohdista, vaikka tämä perinteisesti onkin ollut suomalaisyhtiöiden keskuudessa varsin harvinaista.

Ei ole varmasti yllätys, että merkittävä osa tapaamistamme yrityksistä on ollut perhetaustaisia yhtiöitä, jotka ovat nähneet DevCon luotettavana ja lisäarvoa tuovana keskustelukumppanina, joka voi tarvittaessa tarjota joustavasti tukea ja lisätyökaluja merkittäviin kasvuharppauksiin omistajakumppanin roolissa. Olemmekin hyvin innostuneita päästessämme jatkossa tutustumaan Suomen hienoon perheyritysten joukkoon entistä aktiivisemmin Perheyritysten liiton yhteistyökumppanin roolissa. Olemme tehneet liiton kanssa yhteistyötä strategiseen johtamiseen liittyvän valmennustilaisuuden merkeissä syksyllä 2015 ja jaamme vahvasti yhteisen mission kestävän suomalaisen omistajuuden kehittämisessä. Lähtökohta yhteistyölle on siis mitä parhain ja toivomme, että pystymme yhteistyökumppanin roolissamme tarjoamaan jäsenyrityksille relevanttia asiantuntemusta, hyödyllisiä kontakteja sekä raikkaita uusia ideoita kasvun kiihdyttämiseen. Tapaamisiin siis Perheyritysten liiton tilaisuuksissa!

 

___________

DevCo Partners on Perheyritysten liiton yhteistyökumppani 1.1.2019 alkaen.

Lisää DevCosta yhteistyökumppanit -sivulla ja devco.fi

Asiasanat

Lue myös nämä