Uutishuone / Blogit

Omistamisen onnea

Kirjoittanut Auli Hänninen

Julkaistu 06.03.2020

Kokoonnuimme perjantaina 28.2.2020 Perheyritysten liiton sidosryhmätilaisuuteen, johon halusimme saada yhteen sidosryhmiämme, jotka ovat kiinnostuneet kotimaisesta omistajuudesta ja sen kehittämisestä. Tilaisuuteen olisi ehkä pitänyt kutsua kaikki täällä Suomessa, koska yritysten menestys on Suomen elinehto ja omistajat päättävät yritysten suunnasta.

Nostin tilaisuudessa esille perheyrityksille ja niiden omistajille kolme tärkeää teemaa, joiden voidaan sanoa olevan perheyritysten dna:ssa. Nämä dna:n palaset ovat:

  • jatkuvuus
  • uudistuminen
  • kasvu

Päättäjille ja medialle, ehkä jopa suuremmallekin yleisölle on tuttua kantamme siihen, miten yhteiskunnan pitäisi tukea tai edesauttaa perheyritysten jatkuvuutta, niiden siirtymistä seuraaville sukupolville. Kun olemme pitkään tehneet ehdotuksia ja vaatineetkin, mitä yhteiskunnan pitäisi tehdä jatkuvuuden edistämiseksi, olemme nyt viimeisten parin vuoden aikana keskittyneet siihen, miten perheyritysten omistajien pitäisi varmistaa perheyritysten jatkuvuus ja erityisesti uudistuminen. Uskomme, että omistajalla on väliä, myös silloin, kun omistaja katsoo peiliin. Sieltä pitää näkyä omistaja, joka on paras kyseiselle yritykselle.

Haluamme Perheyritysten liitossa tukea osaavaa ja hyvää omistamista, ja tästä syystä työstimme viime vuoden aikana omistajaperheen hyvät käytännöt. Meillä on nyt omistajaperheen kymmenen hyvää käytäntöä, joiden avulla omistajakollegio voi lähteä rakentamaan omaa malliaan omistamiselleen, sitä omaa omistajastrategiaansa. Haluamme hyvien käytäntöjen laatimisella lisäksi osoittaa, että omistaminen on työtä, jota omistajien pitää tehdä. Omistajaperheen hyviä käytäntöjä luotiin työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Philip Aminoff ja sihteerinä johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen.

Toinen tärkeä avauksemme uudistumisesta on omistajuuden professuuri. Meillä on hankkeessa hyviä kumppaneita. Olemme yhdessä kumppanien toteuttamassa Suomeen lahjoitusvaroin omistajuuden professuuria. Hanke sai alkunsa Tero Luoman loppuvuonna 2018 julkaisemasta kirjasta ”Osaava omistaja”. Tero haastaa kirjassaan ja on sen jälkeen haastanut ihmisiä ja organisaatioita eri tilaisuuksissa siihen, että eri omistajatahojen pitäisi yhdistää voimansa ja saada Suomeen omistajuuden professuuri. Meillä on hankkeessa mukana Perheyritysten liiton lisäksi EK, SY, Pörssisäätiö, Pääomasijoittajat, Fiban eli Enkelisijoittajat ja Tela. Olemme nyt alkuvuoden aikana kiertäneet seitsemän yliopistoa. Näiden yliopistojen joukosta valitsemme yliopiston tai yliopistot, jonka kanssa jatkamme keskusteluja. Uskomme, että meillä aloittaa viimeistään syksyllä 2021 Suomen ja ehkä Euroopankin ensimmäinen omistajuuden professori tehtävässään jossakin Suomen yliopistossa.

Jatkuvuuden ja uudistumisen lisäksi kolmas perheyrityksille tärkeä teema on kasvu. Tarvitsemme omistajakenttään vieläkin vahvempia kasvuhaluja. Yritysten kasvun kolme tärkeintä osatekijää, joita valtion pitäisi osaltaan ratkaista, ovat:

  • vienti – kasvu viennin kautta on yritysten ja koko Suomen menestyksen kulmakivi;
  • osaava työvoima ja työllisyys – meillä on koko maassa pulaa osaavasta työvoimasta ja samaan aikaan työttömyys on edelleen liian korkealla tasolla;
  • investoinnit – Suomessa on iso investointivelka, emme ole pitkään aikaan investoineet edes poistojen verran.

Näiden asioiden edistämiseen ja ratkaisemiseen tarvitsemme myös yhteiskunnan päätöksiä. Kun asioita lähdetään ratkaisemaan, pitäisi päätöksentekijöiden ymmärtää, että omistajalla on väliä. Tällä hetkellä ratkaisut pohjautuvat yhteiskunnan rooliin palveluiden tuottajana. Pohditaan, mitä erilaisia palvelurakenteita yhteiskuntaan voisi julkisin varoin rakentaa ja mitä palveluja yhteiskunta voisi julkisin varoin yrityksille tuottaa. Yhteiskunta ikään kuin lähtee mukaan yrittäjäksi. Tämä ei ole kuitenkaan oikea tie. Kyllä yritykset yritystoiminnan hoitavat, kun siihen annetaan mahdollisuus. Tulevissa päätöksissä pitäisi paljon nykyistä paremmin ottaa huomioon yritysten omistajat ja ymmärtää, että yrityksen omistajalla on väliä. Tämä pitää ymmärtää, koska omistaja tekee päätökset yhtäältä yrityksen kasvuhalusta ja riskinotosta sekä toisaalta yrityksen investoinneista.

Yritysten investoinnit ovat kasvun edellytys ja ne luovat meille työpaikkoja. Suomeen investoidaan, kun omistaja kokee, että tänne on hyvä investoida.

Kotimaiset investoinnit ovat myös paras tapa houkutella ulkomaista pääomaa. Hallitusohjelmassa on mainittu kolme tärkeää ohjelmaa edellä esille tuomiini teemoihin liittyen. Hienoa, että myös Sanna Marinin hallitus näkee yrittämisen, omistamisen ja kasvun teemat tärkeinä. Nämä kolme perheyrityksille merkittävää ohjelmaa ovat

  1. kotimaisen omistajuuden ohjelma,
  2. yrittäjyysstrategia sekä
  3. viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma.

Perheyrityksillä ja niiden omistajilla on paljon annettavaa kaikkien näiden ohjelmien sisältöön, ovathan perheyritysten omistajat merkittävä kotimainen omistajataho. Perheyritykset ovat Suomessa merkittäviä työllistäjiä, yli 35% yrityksissä (pois lukien rahoitusala) työskentelevistä työllistyy perheyrityksissä ja lisäksi niissä on valtava kasvupotentiaali. Toivottavasti nämä ohjelmat ovat merkittävässä roolissa, kun Marinin hallitus tekee yritysten kasvun, investointien ja työllisyyden kannalta tärkeitä päätöksi. Suomea pitää kehittää niin, että täällä kannattaa omistaa yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen.

Työ luo hyvinvointia tekijälleen, lähipiirille ja koko Suomelle. Pidetään huoli siitä, että yrityksillämme voi tulevaisuudessakin olla omistajat, jotka luovat työtä Suomeen. Omistaminen on onni Suomelle, me tarvitsemme lisää suomalaisia omistajia yrityksille. Omistajalle itselleen omistaminen on työtä, mutta toivottavasti mahdollisimman usein myös onnea!

Uskomme, että omistajalla on väliä, myös silloin, kun omistaja katsoo peiliin. Sieltä pitää näkyä omistaja, joka on paras kyseiselle yritykselle.

Asiasanat
Verkotu Vaikuta Johtaminen Omistajuus Yrittäjyys

Lue myös nämä