Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liiton kysely: koronalomautusten ensimmäinen aalto ohitettu

Kirjoittanut Sini-Marja Ant-Wuorinen Perheyritysten liitto

Julkaistu 05.06.2020

Koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on koetellut suomalaista yrityskenttää rankasti. Samaan aikaan toimialojen väliset vaihtelut ovat suuria. Merkille pantavaa Perheyritysten liiton toisessa koronakyselyssä on lomautustilanne, joka vastausten perusteella näyttäisi helpottuvan.

Suuri määrä yrityksiä on kevään aikana joutunut turvautumaan lomautuksiin. Kyselyn mukaan noin 41 prosenttia vastaajista ilmoittaa lomauttaneensa työntekijöitä. Iloinen uutinen on kuitenkin näkymä seuraavaan kuukauteen. Vain viisi prosenttia vastaajista ilmoittaa, että joutuu lomauttamaan henkilöstöään lähimmän kuukauden aikana, kun kaksi kuukautta aikaisemmin lähes neljännes vastaajista ilmoitti joutuvansa turvautumaan lomautuksiin. Lomautukset ovat vastausten mukaan koskeneet suurta osaa henkilöstöstä, neljännes on joutunut lomauttamaan yli 70 prosenttia työntekijöistään. Tässäkin tilanne on kuitenkin parantunut. Kaksi kuukautta aikaisemmin 37 prosenttia yrityksistä oli joutunut lomauttamaan suuren osan henkilöstöstä.

Myös yritysten maksuvalmiustilanne näyttää tällä hetkellä valoisammalta kuin kriisin alussa. Vastaajista lähes 40 prosenttia on saanut Business Finlandin kehitysrahoitusta. Oman pankin kanssa lyhennysvapaista on sopinut noin 30 prosenttia vastaajista. Neljännes vastaajista on selvinnyt ilman lisärahoitusta.

Kyselyn vastauksissa näkyy orastava toiveikkuus siitä, että epidemia helpottuisi ja taloudellinen toimeliaisuus palautuisi. Tässä kohtaa on kuitenkin syytä olla hyvin varovainen, sillä meillä voi syksyllä olla edessä epidemian toinen vaihe, jolloin joudutaan palaamaan rajoitustoimiin, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen. Vientivetoisen teollisuuden näkökulmasta maailman ja Euroopan avautuminen on ensiarvoisen tärkeää. Jos vientimarkkinat eivät syksyllä palaudu, voivat kriisin taloudelliset vaikutukset kohdata laajemmin myös teollisuusyrityksiä. Lisäksi meidän pitää varmistua siitä, että myös perheyritysten omat pääomat kestävät kriisin yli, ja valtion apua voidaan tarvita myös silloin, jatkaa Hänninen.

Kysyimme jäsentemme mielipiteitä myös niistä keinoista, joita Vesa Vihriälän työryhmä esitti koronakriisistä selviämiseen. Työmarkkinoilla vastaajat pitävät tärkeinä paikallisen sopimisen edistämistä sekä sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista niin, että se kannustaa nykyistä vahvemmin työn vastaanottamiseen. Molempia piti tärkeänä yli 80 prosenttia vastaajista. Koulutus- ja innovaatiopolitiikassa nähdään tärkeimpänä keinona tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen lisääminen yritystoiminnan kehittämiseen. Kaksi kolmannesta vastaajista piti tätä tärkeänä.

Veropolitiikassa tärkeänä pidetään, ettei verotus estä taloudellista toimeliaisuutta. Nyt tarvitaan yrityksiä ja niiden luomia työpaikkoja. Menojen leikkaamisen puolella tilanne on haastava. Terveydestä ja koulutuksesta vain hyvin harva on valmis leikkaamaan. Sosiaaliturvan ja elinkeinojen tuen puolella leikkaamisen mahdollisuuksia nähdään. Näillä osa-alueilla tarvitaankin uudistuksia, jotka ohjaavat nykyistä paremmin toisaalta työn vastaanottamiseen ja toisaalta kannattavan liiketoiminnan edistämiseen.

 

Perheyritysten liiton toinen koronakysely toteutettiin 27.5 – 2.6.2020. Vastaajina oli kaikkiaan 111 yritystä, kun kaksi kuukautta aikaisemmin vastaajia oli 137 PL:n noin 450 jäsenyrityksestä

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Auli Hänninen, p. 0400 415 230

Asiasanat
Työelämä Verotus Yrittäjyys Korona

Lue myös nämä