Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Ensimmäisellä Perheyritys-HHJ –puheenjohtajakurssilla innostavia keskusteluja

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 27.06.2022

Perheyritysten liitto on tehnyt vuodesta 2019 lähtien yhteistyötä Kauppakamarien ja Hallituspartnerien kanssa HHJ-kurssien järjestämisessä. Kesäkuussa 2022 järjestimme yhdessä Tampereen kauppakamarin kanssa ensimmäistä kertaa Perheyritys-HHJ –puheenjohtajakurssin Vaihmalan hovissa Lempäälässä

Keskustelu oli heti ensihetkistä lähtien vilkasta. Kaikki olivat innokkaita oppimaan uutta ja jakamaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Ryhmätyö ensimmäisenä päivänä antoi tähän hyvän lähtölaukauksen.

Päivien aikana keskusteltiin muun muassa puheenjohtajan tärkeimmistä tehtävistä, roolista strategiaprosessissa ja yrityksen tulevaisuuden varmistamisessa.
- Mieleeni jäi erityisesti hyvän strategian tunnusmerkit: yksinkertainen, tehtäväkeskeinen ja viestittävissä, kertoi hallituksen puheenjohtaja Reijo Karppinen Dynaset Oy:stä.
- Hyvänä muistutuksena tuli, että hallituksen puheenjohtajana tehtävä on varmistaa, että strategian lähtökohtaolettamuksia tarkistetaan tarvittaessa, jatkaa toimitusjohtaja Moritz Oker-Blom Helvar Merca Oy Ab:sta.

Puheenjohtajan tulee kyetä ohjaamaan päätöksentekoprosessia.  
- Hyvä hallitus pystyy tekemään päätöksiä yleensä ja oikeita päätöksiä erityisesti. Päättämättömyys on suurin ajantuhlaaja, kertoi kurssin alustaja hallitustyön veteraani Antero Virtanen. Hän oli vetämässä puheenjohtajakurssia sadannetta kertaa. 

Puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa myös yrityksen toiminnan sekä hallituksen työn laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus. 
- Tyhmiä päätöksiä saa tehdä, mutta ei laittomia, evästi osallistujia toinen kurssin alustajista Tampereen kauppakamarin johtaja, ”työkalumies” Ismo Salminen

Päivien aikana opimme muun muassa, että hallituksen kokouksessa kaikkien asioiden pitäisi liittyä tulevaisuuteen ja strategiaan. Puheenjohtajan rooli hallituksen esityslistan valmistelijana ja raporttien vaatijana on merkittävä. 
- Esityslista on puheenjohtajan vaikuttamisen väline ja keino tehokkaaseen, objektiiviseen ja oikeudenmukaiseen hallitustyöhön, painotti Ismo. 
- Lukujen kautta voidaan tarkastella myös tulevaisuutta, muun muassa osaamisen kehittämistä ja asiakkaalle tuotettua hyötyä voidaan mitata, jatkaa Antero. 

Yksi puheenjohtajan tärkeimmistä tehtävistä on toimia toimitusjohtajan sparraajana ja valmentajana. Yrityksellä ja toimitusjohtajalla pitäisi olla yhteinen tavoite ja päämäärä. Antero antoi hyvän vinkin keskusteluun toimitusjohtajan kanssa: 
- Hallituksen puheenjohtajana en halua tulla yllätetyksi ja pyydän toimitusjohtajaa kertomaan ikävät asiat aina heti.  

Valmennuksen yhtenä tavoitteena oli antaa työkaluja hallituksen puheenjohtajalle käytännön tekemiseen ja tämä myös toteutui. Kurssin innoittamana muun muassa Stén & Co Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja Sirje Stén sopi tapaamisen toimitusjohtajan kanssa heti samana päivänä. 
- Uutena hallituksen puheenjohtajana haluan keskustella toimitusjohtajamme kanssa, miten strategia näkyy hallituksemme tulevissa kokouksissa. 

Jokainen sai päivistä hyviä vinkkejä kehittää hallituksen työtä. Toisilla ne liittyivät hallituksen jäsenten väliseen yhteistyöhön ja strategiaprosessiin, toisilla taas vuorovaikutukseen toimitusjohtajan kanssa ja päätöksentekoon. Kurssin antia kommentoi Terra Patris Ltd Oy:n hallituksen jäsen Riikka Löfroos
- Kurssilla sai hyvän käsityksen siitä, miten monipuolinen ja kriittinen rooli hallituksen puheenjohtajalla on. Kurssi oli sisällöltään asiantunteva ja yhteiset keskustelut ja vertaistuki olivat erittäin antoisia. Sain näkemystä, itsevarmuutta ja käytännön työkaluja hallituksen puheenjohtajan työhön. Kurssi antoi myös intoa kehittää yrityksemme tulevaisuuden suunnittelua ja strategiatyötä entisestään. 

Asiasanat
Opi Hallitustyö Työelämä

Lue myös nämä