Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Sukupolvenvaihdos – tanssia vai taistelua?

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 03.03.2020

Joskus kuulee tarinoita sukupolvenvaihdoksista, joissa on jouduttu vaihtamaan tehtaan lukot, jotta edeltävä sukupolvi ei pääse sotkemaan yrityksen toimintaa. Tämä voi johtua siitä, että kenraali haluaa vallan takaisin itselleen luopumisen jälkeenkin.

Sukupolvenvaihdos on dialogia, jonka onnistuminen määrittelee, tapahtuuko prosessi tanssilattialla vai taistelukentällä. Tanssi- tai taistelupari on yleensä luopuja–jatkaja, joiden lisäksi kuvioita ja taktiikoita ovat usein määrittämässä muutkin perheenjäsenet.

Dialogi käydään tässä ja nyt. Siihen vaikuttavat keskustelijoiden välinen luottamus, arvostus ja kunnioitus, perheen ja yrityksen historia sekä keskustelijoiden toiveet ja visiot perheen ja yrityksen tulevaisuudesta. Keskustelun ytimessä on: miten varmistamme perheyrityksen jatkuvuuden.

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä dialogi on vaikeaa, koska siinä käsitellään herkkiä teemoja, muun muassa perheenjäsenten välisiä suhteita, identiteettiä, varallisuutta ja perintöä. Se voi herättää monia tunteita ja pelkoja sekä nostaa pintaan käsittelemättömiä asioita.

Perheyrityksestä luopumiseen liittyy menettämisen pelkoa, haikeutta, tyhjyyden tunnetta, mutta myös ylpeyttä, tyytyväisyyttä, kiitollisuutta ja onnistumisen tunteita. Se, miten luopuja asennoituu luopumiseen määrittää sen, ollaanko tanssilattialla vai taistelukentällä: kutsuuko hän tanssiin vai heittääkö hän taisteluhansikkaan.

Tanssilattialla luopuja siirtää perheyrityksen historiaa ja perinteitä jatkajalle, jonka tehtävänä on luoda perheyritykselle tulevaisuus. Vuosien varrella luopujalle on kerääntynyt paljon hiljaista tietoa, joka on arvokasta suunniteltaessa perheyrityksen tulevaisuutta. Menneisyys ja tulevaisuus ovat läsnä tässä hetkessä. Tanssi tehdään yhdessä.

Hyvään dialogiin kuuluu omien mielipiteiden esittämisen lisäksi keskeisenä osana kuuntelu. Kuunteleminen osoittaa toisen kunnioittamista ja arvostamista. Kuuntelemalla löytyy usein tanssiaskeleet sukupolvenvaihdoksen seuraavaan vaiheeseen.

Taistelukentällä luopujan on vaikeaa luopua vallasta sekä näkyvistä vallan merkeistä että näkymättömästä vallasta organisaatiossa. Hän ei ehkä luota jatkajan osaamiseen ja edellytyksiin viedä yritystä eteenpäin tai pelkää, että jatkaja vie hänen elämäntyötään väärään suuntaan. Ehkä hän mieluummin taistelee kuin menettää yritykseen kytköksissä olevan identiteettinsä.

Sukupolvenvaihdosprosessia ei kannata viedä väkisin eteenpäin, eikä kaikkia tanssiaskelia voi etukäteen suunnitella, joskus tarvitaan improvisointia. Prosessiin kuuluu onnistumisen hetkiä ja takapakkia. Joskus otetaan yksi askel eteen ja kaksi taaksepäin. Harvoin vältytään sivuaskelilta, mutta kaikissa perheyrityksissä tanssi on tanssittava loppuun, jos yrityksen halutaan jatkavan perheyrityksenä. 

Perheyrityksen sukupolvenvaihdos on moniulotteinen ja dynaaminen prosessi. Jokaiselle perheyritykselle tämä prosessi on joka kerta ainutlaatuinen ja ainutkertainen. Sen tekee ainutlaatuiseksi perheeseen, yritykseen ja omistukseen liittyvät tekijät. Toivottavasti perheyritykset ovat useammin tanssilattialla kuin taistelukentällä.

______________________________________________________

HALUATKO UUSIA NÄKÖKULMIA SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN?

PL järjestää yhdessä yhteistyöyritystensä kanssa sukupolvenvaihdokseen liittyviä aamupäivätilaisuuksia, jotka ovat PL:n jäsenille maksuttomia.

OHJELMA

28.4.              Sukupolvenvaihdos prosessina 
3.6.                Sukupolvenvaihdos ja verotus 
28.9.              Sukupolvenvaihdoksen tärkeät sopimukset 
29.10.            Uusi alku ja kuohuviini-tasting (poikkeuksellisesti klo 14 alkaen)

Ilmoittautumaan pääset tästä >

Asiasanat
Sukupolvenvaihdos

Lue myös nämä