Uutishuone / Blogit

Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain lainattua

Kirjoittanut Jarna Heinonen Yrittäjyyden professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Julkaistu 01.02.2019

Miten perheyritykset uudistuvat? Miten omistajaperhe vaikuttaa yrityksen uudistumiseen? Millaiset jännitteet ovat läsnä perheyritysten uudistumisessa?

Talouselämässä (25.1.2018) yrityshistorioitsija Teemu Keskisarja totesi, ettei taida löytyä yhtään niin tylsää tyyppiä, josta hän ei voisi kirjoittaa elämänkertaa tai jotain niin epäkiinnostavaa yritystä, ettei hän haluaisi siihen tarttua.

Yrityshistorioitsijat tekevät arvokasta työtä kirjatessaan talteen paitsi patruunojen ja yrittäjien elämänkertoja, myös merkittävän osan Suomen talouden lähihistoriaa. Historioitsijana Keskisarja hakee kiinnostavat tarinansa kuolleista henkilöistä. Samalla tavalla kiehtovia yritys- ja yrittäjätarinoita löytyy elävien parista.

Tarkastelimme seitsemän perheyrityksen toimintaa erityisesti uudistumisen näkökulmasta. Haastattelimme 11 perheyrityksen omistajaa, jotka toimivat joko perheyrityksen hallituksessa tai johdossa. Haastattelujen kautta piirtyi monipuolinen kuva siitä, miten perheyritykset ovat muuttuneet ja uudistuneet sekä kuinka ne varautuvat tulevaisuuteen. Keinoja on monia eikä varmasti ole yhtä oikeaa tapaa.

On nähtävissä, että uusi sukupolvi rakentaa yrityksen toimintaa olemassa olevien perinteiden päälle tuoden mukanaan ripauksen uutta ja erilaista. Perheyrittäjät myös monistavat muiden hyviä käytänteitä omaan perheyritykseensä. Uudistumiseen liittyy ”jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain lainattua.”

Perheyritysten keskuudessa on vahva usko perheen kantavaan voimaan – perhemäisyyden uskotaan tuovan yritykselle erityistä kilpailuetua. Varmasti näin onkin, mutta perhemäisyys ei yksin riitä siivittämään perheyritystä menestykseen dynaamisessa liiketoimintaympäristössä, vaan perheyrityksen on uudistuttava kyetäkseen vastaamaan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muutoksiin. Esimerkiksi aktiivinen innovointi, yrityskaupat ja kansainvälistyminen ovat haastattelemiemme perheyritysten keinoja kasvaa ja uudistua.

Näin toimiessaan perheyritykset tasapainoilevat perinteiden ja uudistumisen välillä. Perheyrityksen uudistaminen pitää sisällään erilaisia jännitteitä, suorastaan paradokseja, jolloin eri suuntaan vetävät voimat tulevat näkyviksi perheyrityksen toiminnassa. Näitä voimia ovat: perinteet – muutos, perheen varallisuuden kasvu – yritystoiminnan kasvu, luopujan kontrolli – jatkajan itsenäisyys sekä lojaliteetti perheelle – yksilövapaus. Uudistuminen vaatii tasapainoilua näiden jännitteiden keskellä.

Haastattelemamme perheyrityksen omistajat tarjoavat monta mielenkiintoista näkökulmaa perheyrityksen uudistumiseen. Heidän ajatuksiinsa pääset tutustumaan Uudistuva perheyritys – perhe, omistus ja liiketoiminta -kirjassamme, joka julkistetaan 1.4.2019 Oodissa.

Kirjamme sisältää ajankohtaista tietoa tämän päivän perheyrityksistä – jonakin päivänä nämä tarinat muuttuvat historiaksi.

Jarna Heinonen
Yrittäjyyden professori
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Krista Elo-Pärssinen
KTT, asiatuntija
Perheyritysten liitto ry

Asiasanat
Johtaminen Omistajuus Yrittäjyys

Lue myös nämä