Uutishuone / Blogit

Miksi menestyvänkin yrityksen tulee kiinnittää huomiota kassaan?

Kirjoittanut Janne Antila Tarjoomajohtaja, OP Yrityspankki

Julkaistu 20.03.2019

Suomalaisia yrityksiä johdetaan usein kasvun, tuloksen ja kannattavuuden kautta. Pääoman tehokasta käyttöä ja kassavirtaa korostavat mittarit jäävät näiden tavoitteiden rinnalla vähemmistöön.

Kuitenkin:

·      Kassavirta on yksi yrityksen arvon määrityksen peruslähtökohdista ja kyky tuottaa vahvaa kassavirtaa paras tae yrityksen jatkuvuudesta. 

·      Sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna parhaiden yritysten arvo on useissa vertailuissa kasvanut selkeästi nopeammin verrattuna kaikkiin yrityksiin.

Kassanhallinta, likviditeetin hallinta, maksaminen – nämä mielletään helposti ainoastaan osaksi päivittäistä taloushallintoa, elintärkeäksi prosessiksi sinällään, mutta ilman strategista merkitystä. Jos haluaa, että yrityksen pääomat ovat tehokkaassa käytössä ja kassavirta niihin nähden mahdollisimman vahva, pitää kiinnittää huomiota kaikkiin taseen ja rahavirran elementteihin. Tällöin pitää tarkastella myös kassan roolia.

·      Tiedetäänkö, kuinka paljon kassavaroja ja ylipäänsä likvidejä varoja on käytettävissä? Vaihteleeko määrä esimerkiksi kausivaihteluiden tai satunnaisten tapahtumien seurauksena?

·      Onko ylläpidettävien kassavarojen määrä tietoisesti päätetty? Varmistaahan määrä maksuvalmiuden, muttei hukkaa turhaan pääomia, joita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kasvuinvestoinneissa?

·      Hyödynnetäänkö kassavarat yrityksen sisällä ja mahdollisten eri tytäryhtiöiden kesken tehokkaasti siten, että lainaaminen tapahtuu ensin sisäisesti ja vasta sen jälkeen ulkoisista lähteistä?

·      Jos kaupallisten ehtojen kannalta on järkevää käyttää vieraita valuuttoja, pystytäänhän nämä mahdollisuudet hyödyntämään?

Pääomien tehokkaan käytön ja päivittäisen tekemisen välistä yhteyttä on joskus vaikea havaita. Yllä olevien muutamien esimerkkikysymysten mukaisten asioiden kuntoon saattaminen on kuitenkin käytännön tekemistä, johon on olemassa realistisesti käyttöönotettavia ratkaisuja. Suomalaisilla yrityksillä on perinteisesti nähty olevan niukkuutta pääomista – tilanne tuskin on muuttunut siten, ettei pääomien käyttöön tulisi kiinnittää erityistä huomiota myös nykyhetkessä. Ja mitä jos kilpailija toimii paremmin?

 

________________________

Haluatko kuulla lisää aiheesta?

Tervetuloa OP:n isännöimään vuoden toiseen perheyritysiltaan tiistaina 16.4. kello 17–19.30. 
Ilmoittaudu mukaan tästä

Asiasanat
Omistajuus Työelämä Yrittäjyys

Lue myös nämä