Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Omistaja suuntaa perheyritystä uuteen

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 26.04.2019

Miten perheyrityksen omistaja voi vaikuttaa perheyrityksen strategiseen muuttumiseen? Mikä on omistajan rooli perheyrityksen strategisessa muutoksessa?

Hanna Maria Sievisen, Tuuli Ikäheimosen ja Timo Pihkalan Long Range Planningissa julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin perheyrityksen omistajan roolia ja vaikutusmahdollisuuksia yrityksen strategisessa muutostilanteessa.

Vakiintuneessa perheyrityksessä, jossa perheen jäsenet eivät enää ole mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa, omistajaperhe voi hyvinkin vahvasti hallituksen jäsenenä nostaa esiin yrityksen strategisen muutoksen tarpeellisuuden ja tukea sen toteuttamista.

Pitkäikäinen omistaja tuntee perheyrityksen historian. Omistajaperheellä on hiljaista tietoa aikaisemmista onnistumisista ja epäonnistumisista ja toimintaympäristön muutoksista, mutta toisaalta myös etäisyyttä operatiivisiin haasteisiin. Heillä on siten paremmat mahdollisuudet lukea hiljaisia signaaleja strategisen muutoksen tarpeesta.

Tutkijat toteavat, että omistajaperheen pitää olla aloitteellinen strategisen muutoksen tekemiseen, koska hallitus ja johto eivät välttämättä tiedä omistajan tavoitteita tai heillä ei ole tarvittavaa tietoa, motivaatiota tai auktoriteettia muutoksen tekemiseen.

Omistajan tehtävä on myös valita oikeat henkilöt toteuttamaan muutosta. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan valinta ovat erityisen tärkeitä strategisen muutoksen onnistumiselle.

Omistajaperheellä on merkittävä rooli myös muutoksen toteuttamisessa. Se voi tukea muutosta luomalla siltaa yrityksen menneisyydestä tulevaisuuteen. Uuden rakentamiseen liittyy vanhasta luopuminen. Omistaja voi sitouttaa henkilöstön muutokseen esiintymällä aktiivisesti muutoksen puolestapuhujana.

Omistaja vaikuttaa myös hallituksen kokouksien ulkopuolella. Keskustelut johdon kanssa vahvistavat johdon käsitystä omistajien arvomaailmasta ja visiosta. Tällöin heillä on paremmat mahdollisuudet ehdottaa strategiaa, joka on yhdensuuntainen omistajien tahtotilan kanssa.

Omistaja ja omistajan tahtotila määrittävät perheyrityksen tulevaisuuden.

Asiasanat
Johtaminen Omistajuus

Lue myös nämä