Uutishuone / Blogit

Perheyritykset tarvitsevat yrittäjämäistä omistamista

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 08.04.2019

Perheyritysten omistaminen vaatii yrittäjyyttä, jotta perheyritykset uudistuvat sukupolvelta toiselle. Mitä on yrittäjämäinen omistajuus?

Risto Siilasmaa kuvaa kirjassaan Paranoidi optimisti omaa johtamisfilosofiaansa yrittäjämäiseksi johtamiseksi. Hänelle yrittäjämäinen johtajuus tarkoittaa vastuuntuntoa, tosiasioiden tunnustamista, sinnikkyyttä, riskienhallintaa, opinjanoa, herpaantumatonta fokusta, katsetta taivaanrantaan sekä mukavien ja arvostamiesi ihmisten tiimiä. Yrittäjämäinen johtaja kysyy miksi-kysymyksiä, eikä lakkaa unelmoimasta.

Johtamisen lisäksi yrittäjämäistä toimintaa tarvitaan myös perheyritysten omistamisessa, jotta omistajaperhe pystyy luomaan arvoa yli sukupolvien. Yrittäjämäinen perintö elää ja siirtyy sukupolvien kertomuksissa omistajaperheen yrittäjyysteoista ja sinnikkyydestä.

Omistajaperhe toimii yrittäjämäisesti kasvattaessaan ja uudistaessaan vanhaa liiketoimintaa sekä perustaessaan uutta liiketoimintaa. Myös eri toiminnoista luopuminen on yrittäjämäinen teko. Näiden tekojen onnistuminen vaatii Siilasmaan kuvailemaa yrittäjämäistä johtajuutta.

Yrittäjämäisessä omistamisessa on kyse omistajaperheen rohkeudesta uudistaa perheyritystä radikaalisti ja muuttaa strategiaa yrityksen eri vaiheissa. Yrittäjämäisyys on omistajaperheen asenne uudistaa perheyrityksiä. Tällaiseen asenteeseen liittyvät innovatiivisuus, proaktiivisuus, riskin ottaminen, kilpailullinen aggressiivisuus ja itsenäisyys.

Erinomainen esimerkki perheyrityksen yrittäjämäisestä omistamisesta on Fredman Group. Uudistuva perheyritys -kirjassa toisen polven perheyrittäjä, Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman toteaa heidän uudistumisestaan tuotelähtöisestä yrityksestä asiakaslähtöiseksi data-analytiikkaa hyödyntäväksi yritykseksi: ”Samalla taseella voi tehdä 4-6 kertaa arvokkaampaa liiketoimintaa… ei juosta kovempaa samaa polkua, vaan mennään eri poluille ja eri lähtökohdilta lähdetään luomaan liiketoimintaa.

Perheyrityksen jatkuvuuden kannalta oleellista on, että yrittäjyys uutta luovana ja olemassa olevaa kyseenalaistavana toimintatapana kehittyy ja siirtyy perheyrityksessä eteenpäin ajan kuluessa ja sukupolvien vaihtuessa. Kaikista jatkajapolven edustajista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta omistajinakin heidän olisi hyvä olla yrittäjämäisiä.

Perheyrittäjyyden siirtäminen on siis eri asia kuin perheyrityksen osakkeiden siirtäminen. Osakkeet eli yrityksen omistajuus on helppo siirtää, mutta yrittäjämäisen perinnön siirtäminen on vaikeampaa. Se vaatii suunnitelmallista työtä. Miten sinä omistajana siirrät yrittäjyyttä?

Asiasanat
Omistajuus Yrittäjyys

Lue myös nämä