Uutishuone / Blogit

Start up -yritysten menestyksen takana perheyritysten "vanha raha"

Kirjoittanut Mattias Nordqvist professori, Jönköping University

Julkaistu 09.04.2019

Keskustellessamme miten digitalisaatio muuttaa yritysten johtamista ja kehittämistä puhumme usein, että menestys riippuu uusista ja täysin erilaisista tekijöistä kuin ennen digitaalisen aikakauden alkamista.

Kuva menestyksen ja kilpailukyvyn täysin uudesta perustasta ei vastaa todellisuutta. Nykypäivän uusien yritysten taustalla olevat innovatiiviset ajatukset tulevat usein nuorilta ja energisiltä yrittäjiltä, mutta "vanhan" talouden merkitys on suurempi kuin monet uskovat.

Dagens Industri haastatteli minua äskettäin huomattuaan, että uusi omistajasukupolvi on hyvin aktiivisia sijoittajia digitaalisen talouden start up-yrityksissä. Monia heistä yhdistää yksi asia: He tulevat omistajaperheistä, joilla on ollut vakiintunut asema Ruotsissa jo monen sukupolven ajan. Esimerkkeinä ovat muun muassa Cristina Stenbeck (Kinneviks), Tom ja Karl-Johan Persson (H&M), Katarina Martinson (Lundbergs) ja Martin Wittin (Enator).

Se, että suuri osa nykypäivän start up -yritysten rahoituksesta tulee vanhasta pääomasta ja vakiintuneista omistajaperheistä ei ole yllätys meille, jotka olemme jo pitkään tutkineet omistajuutta ruotsalaisessa elinkeinoelämässä ja perheyrityksen merkitystä yrittäjyydelle ja yritysten perustamiselle. Päinvastoin. Olen jo pitkään väittänyt, että omistajaperheet ovat yksi tärkeimmistä rahoittajista digitaalisessa taloudessa. Ne eivät ole pelkästään historiallisesti tärkeä omistusmuoto "vanhassa teollisuudessa", vaan hyvin suuressa määrin tulevaisuuden omistusmuotoja uudessa, kehittyvässä teollisuudessa.

Koska start up -yritysten perustaja-yrittäjillä on harvoin liiketoimintakonseptin laajentamiseen ja toteuttamiseen tai innovaatioiden kaupallistamiseen tarvittavaa taloudellista pääomaa, sitä haetaan ulkopuolisilta toimijoilta. Heistä tulee usein myös omistajia ja hallituksen jäseniä. Uudella omistajalla on siten hyvä mahdollisuus vaikuttaa yhtiön strategisiin valintoihin ja kehitykseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tutkimuksemme osoittaa, että yrityksen omistajalla on suuri merkitys menestykselle: kannattavuuden ja kasvun lisäksi myös yritystoiminnan kestävyyden ja pitkäjänteisyyden kannalta.

Mitä siis tarkoittaa, että perheyritysten jatkajapolvi on aktiivinen omistaja digitalouden uusissa yrityksissä? Siihen liittyy paljon hyötyjä, mutta myös riskejä.

Hyötyjä:

- Monet omistajaperheet ovat olleet erittäin menestyksekkäitä omien omistustensa kehittämisessä ja heille on kertynyt pääomaa investoida uuteen toimintaan. Samalla on tärkeää, että he uusiutuvat ja että nuorempi sukupolvi luo jotain uutta ja jotain omaa. Tässä jatkajapolvi hyödyntää perheen vakiintunutta pääomaa ja verkostoja.

- Perhe omistajana edustaa pitkäjänteisyyttä yritystoiminnassa. Tämä voi luoda positiivisen voiman start up -yrityksiin, jotka tarvitsevat aikaa kehittyä ja tulla kannattaviksi. Monet uudet yritykset hyötyvät omistajista, jotka eivät painosta arvonnousuun, kasvuun ja kannattavuuteen. Vie aikaa kehittää menestyviä yrityksiä, jotka kestävät sekä ylä- että alamäkiä. Sijoittajat, joilla on taustaa vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja vanhoissa perheyrityksissä ymmärtävät ja kunnioittavat tätä.

- Menestyneiden ruotsalaisten perheyrittäjien sijoitukset start up-yrityksiin voivat toimia vastavoimana suurten ulkomaisten omistajien intresseille. Ulkomaalaisomistuksessa on riski siitä, että start up -yrityksissä luodut taloudelliset ja sosiaaliset arvot häviävät Ruotsista.

Riskejä:

- Ruotsi on pieni maa. Ruotsin elinkeinoelämän valta ja vaikutus voivat keskittyä ja sementoitua edelleen ja pysyä suhteellisen pienessä joukossa ihmisiä ja perheitä. Ruotsin taloudellinen valtaeliitti on jo nyt rajoitettu. Jos tarpeeksi uutta verta ei tule sisään, on olemassa riski kapea-alaiseen näkökulmaan. Siksi on tärkeää, että omistajat saavat kansainvälisiä kokemuksia ja hankkivat uusia kykyjä ja osaamista omistus- ja perhepiirin ulkopuolelta.

- Voi syntyä jännitteitä ja epäluottamusta, jos perheet investoivat liikaa uusiin yrityksiin tai toimintaan verrattuna olemassa olevaan ydinliiketoimintaan. Silloin voidaan epäillä, että omistajat eivät enää usko ydinliiketoimintaan tai ole kiinnostuneita sen kehittämisestä. Fokuksen katoaminen on erityisen riskialtista listattujen yhtiöiden omistajaperheille. Ulkopuoliset sijoittajat ja analyytikot voivat aiheuttaa rauhattomuutta.

Uusien yritysten perustamisessa ja luomisessa digitaalitaloudessa on eroja verrattuna vakiintuneiden yritysten johtamiseen ja kehittämiseen. Mutta on myös monia samankaltaisuuksia. Yhteenvetona voidaan todeta, että suuri osa menestyksekkäiden omistajaperheiden historiallisesti rakentamasta tietämyksestä ja pääomasta on tärkeä kilpailukykytekijä digitaalitaloudessa. On hyvä, että vakiintuneiden perheyritysten jatkajapolvi sijoittaa ruotsalaisiin start up -yrityksiin. Samalla meidän pitää olla tietoisia olemassa olevista riskeistä.

Blogi on julkaistu alun perin 19.1.2018 ruotsinkielisenä https://vertikals.se/mattias/2018/01/19/startup/  Sivulta löytyy myös muita Mattias Nordqvistin blogeja.

Mattias Nordqvist on puhumassa Perheyritystapahtumassa Helsingissä 16.5.2019 aiheena "Strategic Renewal of Family Business: What are their strengths and how to utilise them" Perheyritystapahtumassa 16.5.2019.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Asiasanat
Johtaminen Omistajuus

Lue myös nämä