Uutishuone / Haastattelut

Esimerkillistä omistajuutta

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 07.08.2022

Veljekset Kurt ja Lars perustivat Snellmanin Lihan ja Makkaran Pietarsaareen vuonna 1951. Myöhemmin toimintaan tulivat mukaan myös heidän kolme veljeään. Tänään Snellman-konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta: lihanjalostus ja valmisruoka. Konsernin liikevaihto on yli 370 milj. € ja se työllistää noin 1800 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa.

Snellmanilla on 380 omistajaa neljässä polvessa. Omistajat organisoituivat ensimmäisen kerran vuonna 1999 perustamalla osakasneuvoston.

  • Setäni Kalle osallistui vaimonsa Anna-Lisan kanssa Perheyritysten liiton tilaisuuteen ja sai idean osakasneuvoston perustamisesta. Kallen lisäksi osakasneuvostoon kuului viisi toisen polven edustajaa – yksi jokaisesta sukuhaarasta, kertoo ensimmäisen osakasneuvoston jäsen, HR-johtaja Lena Holmberg.

Osakasneuvosto on vuosien saatossa muuttunut perheneuvostoksi, johon kuuluu 3 jäsentä jokaisesta sukuhaarasta. Neuvoston kokousten pöytäkirjat jaetaan kaikille omistajille. Perheneuvosto vastaa muun muassa omistajien valmentamisesta sekä järjestää teemailtoja ja työpajoja edistääkseen omistajien yhteenkuuluvuutta.

  • Perheneuvosto muun muassa jakaa kaikille 18 vuotta täyttäville omistajatahto-dokumentin. Kaikki omistajat kutsutaan joulupuurolle ja kesätapahtumaan, joissa saamme myös päivitettyä tietoa yrityksen toiminnasta, kertoo Lena.

Perheneuvoston rinnalla toimii omistajaneuvosto, joka muodostuu viidestä jokaista sukuhaaraa edustavasta ja jokaisen haaran valitsemasta jäsenestä sekä kahdesta neuvostoon kaikkien omistajien keskuudesta valitusta omistajasta. Omistajaneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa omistajatahdon määrittäminen ja omistajakäsikirjan päivittäminen. Lisäksi omistajaneuvosto toimii viestintäkanavana omistajien ja hallituksen välillä.

Kannattavuus kasvua tärkeämpää

Vuonna 2015 omistajaperhe, hallitus ja operatiivinen johto miettivät yhdessä Snellmanin tulevaisuutta. Työn tuloksena syntyi omistajien strategiset linjaukset.

  • Linjasimme muun muassa, että haluamme kehittää perheyritystä pitkäjänteisesti. Meille kannattavuus on tärkeämpää kuin kasvu. Kasvun rahoitamme tulorahoituksella, avaa linjauksia Snellmanin hallituksen jäsen Rickard Snellman.

Linjauksissa määriteltiin erikseen myös omistajakysymykset eli asiat, jotka ovat omistajaperheelle tärkeitä. Omistajille tärkeitä alueita arvonäkökulmasta ovat esimerkiksi henkilöstöpolitiikka, johtaminen, perusperiaatteet ja profilointi markkinoinnissa sekä bonus- ja voitonjakoperiaatteet.

Omistajat esimerkkeinä

Perustajaveljesten henki elää yhä yrityksessä ja omistajaperheessä. Perustajaveljeksillä oli hyvät välit keskenään. He tekivät töitä yhdessä ja arvostivat toisiaan. Töistä ei lähdetty kotiin ennen kuin mahdolliset riidat oli selvitetty.

Työn tekeminen ja esimerkillä johtaminen ovat omistajille tärkeitä arvoja.

  • Snellmanilla töissä olevat omistajat voivat omalla esimerkillään ja teoillaan kommunikoida ja vahvistaa yrityksen arvoja, toteaa toista polvea edustava Staffan Snellman. Hän on ollut Snellmanilla töissä eri tehtävissä yli 40 vuotta ja toimii tällä hetkellä vientijohtajana.

Strategisissa linjauksissa todetaankin, että vaikka osaaminen ja soveltuvuus ovat tärkeimmät kriteerit valittaessa henkilöitä yrityksen johtotehtäviin, niin operatiivisessa toiminnassa olevat omistajat varmistavat omistajaperheen arvojen mukaisen toiminnan toteutumisen yrityksessä.

Tavoitteena on lisäksi, että joko konsernijohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kuuluu omistajasukuun. Konsernin johtajana toimii tällä hetkellä aikaisemmin hallituksen jäsenenä toiminut Erkki Järvinen ja hallituksen puheenjohtajana Peter Fagerholm, joka avioliiton kautta kuuluu omistajasukuun.

Vaikka omistajajoukko on suuri, Staffanin mukaan riitoja ei ole ollut.

  • Sopu on meillä säilynyt, koska emme ole lähteneet tavoittelemaan omaa etuamme. Omistajaorganisaatiomme kautta kaikilla on mahdollisuus tuoda omia ajatuksia esille ja arvostamme toisten mielipiteitä.

Snellman Oy | Visio ja missio

Missio: Annamme ihmisille mahdollisuuden parempaan.

Liiketoimintamalli: Menestys ansaitaan tekemällä työtä.

Arvot: Kohtele toisia kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan.

Kuvassa:  Snellmanin ensimmäistä sukupolvea, veljekset Karl, Per ja Henry Snellman

Asiasanat
Opi Hallitustyö Omistajuus Yrittäjyys

Lue myös nämä