Uutishuone / Haastattelut

Keskusteluja vielä keskustelujen jälkeenkin

Kirjoittanut Mikko Pellinen Perheyritysten liitto

Julkaistu 19.07.2021

Ensto Investin omistajapohja laajeni vuonna 2018 ja omistajien kesken on laadittu uutta omistajastrategiaa pala kerrallaan. Hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettisen mukaan aikaa käytetään yhteisiin keskusteluihin paljon, sillä niiden kautta rakentuu omistajien yhtenäisyys.

Mistä omistajastrategiaprosessi sai alkunsa?

Omistajastrategiaa on syytä miettiä jatkuvasti. Omistajastrategian päivitys tuli meille ajankohtaiseksi jo pari vuotta ennen kuin teimme sukupolvenvaihdoksen vuonna 2018 ja saimme yhtiöön kahdeksan kolmannen polven uutta omistajaa. Aiemmin, kun omistajina oli neljä sisarusta ei auki kirjoitetulle omistajastrategialle ollut samalla tavalla tarvetta. Kun yritykseen tulee uusia omistajia, on ihan A ja O, että omistajastrategia mietitään perin pohjin läpi.

Miten lähditte liikkeelle?

Aloitimme prosessin heti sukupolvenvaihdoksen jälkeen, toukokuussa 2018. Lähdimme liikkeelle workshopilla, jossa käytiin läpi uusille omistajille tärkeitä asioita ja tavoitteita. Ensimmäinen työpaja päätyi yhteiseen kiteytykseen siitä, että kaikki kolmannen polven omistajat ovat sitoutuneita perheyrityksen omistajuuteen. Jatkajapolven käsittelyssä Enston missiosta ”Better life with electricity” jalostui omistajien missioksi ”Better life with family.” Minusta se on hienosti tiivistetty ja osoittaa yhteisen sitoutumisen. Suosittelen omistajastrategian kirjoittamista, kuvittamista tai piirtämistä. Meillä omistajastrategia tiivistyi yhdeksi kuvaksi, johon tiivistimme seitsemän porrasta menestykseen. Keskustelua vauhditti ulkopuolinen fasilitoija.

Mikä on mielestäsi tärkeää omistajastrategian laadinnassa?

Mielessäni on kaksi pääviestiä. Niistä kaikkein tärkein on pitää jatkuvasti mielessä, että keskustelua ei koskaan voi olla liikaa. Välillä tuntuu siltä, että korvista tulee savu ulos, mutta tiedän silti, että keskustelua on ollut liian vähän. Kolmas polvi on iältään 22–40-vuotiaita ja kaikki eivät ole yrityksen toiminnassa vielä niin sisällä.  Erityisesti siksi keskustelua on oltava riittävästi. On tärkeää, että ajatuksen virta lähtee liikkeelle ja kaikki voivat huolellisesti punnita, millaisia toiveita heillä on suhteessa perheyhtiöön ja mitä annettavaa heillä on perheyhtiölle. On iso askel jo sekin, jos sanoo, että juuri nyt en pysty vastaamaan, tai ei ole ehtinyt miettimään. Toinen viesti on tämä: aloittakaa tarpeeksi aikaisin selvittämään seuraavan polven omistajien intressejä.

 

 

Mielessäni on kaksi pääviestiä omistajastrategian laadintaan liittyen: on tärkeää pitää mielessä, että keskustelua ei koskaan voi olla liikaa sekä toiseksi: aloittakaa tarpeeksi aikaisin selvittämään seuraavan polven omistajien intressejä.

Millaisia teemoja olette käyneet läpi?

Tällä hetkellä meillä on käynnissä iso hanke omistajien rooleista. Olemme määritelleet perheyritykselle kolme eri omistajaroolia: 1) sijoittajaomistaja, joka ei ole yhtiössä töissä eikä mukana hallinnossa 2) aktiivinen omistaja, joka vaikuttaa hallituksessa ja 3) operatiivinen omistaja, joka työskentelee vastuutehtävässä yhtiössä. Kävimme rooleja läpi vastuineen ja velvollisuuksineen ja jokaisella oli mahdollisuus sanoa, millainen rooli heitä tulevaisuudessa kiinnostaa.

Prosessin aikana määrittelimme yhdessä, millaista osaamista Enston ja Ensto Investin hallituksissa pitää olla ja laadimme profiilit hallituksen jäsenistä. Profiilien kautta voimme luoda polun tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Tämä synnytti mielenkiintoisen keskustelun ja menimme teemassa paljon syvemmälle kuin etukäteen ajattelimme.

Keskustelussa on tosi tärkeää, että myös ikävistä asioista ja risteävistä intresseistä voidaan puhua avoimesti. Esimerkiksi tiettyjä rooleja ei voi varata vuosiksi etukäteen, vaan omistajien on yhdessä löydettävä yhteinen sävel. Erilaisia paikkoja on onneksi monenlaisia ja rooleja on myös mahdollista kierrättää.  Kaikkein tärkeintä on edetä osaaminen edellä ja arvioida, kuka on osaamisen kautta sopivin eri tehtäviin.

 

Millä tavalla olette pitäneet huolta perheen yhtenäisyydestä?

Olemme laatineet Ensto Family Constitution -dokumentin, johon olemme kirjanneet muun muassa perheen historiasta kumpuavia arvoja, meidän tapaamme toimia perheenä ja periaatteita liittyen riskeihin ja riskienhallintaan sekä omistajien toimimiseen perheyrityksen palveluksessa tai hallinnossa.

Family Constitution toimii kokoavana dokumenttina ja omistajastrategia on osa tätä kokonaisuutta. Kun omistajastrategiaprosessi on saatu valmiiksi, tarkoituksemme on muokata se muotoon, jossa se toimii toimivan johdon apuna. Näin johto pystyy tarvittaessa tarkistamaan, mitä omistajat ovat jostain teemasta linjanneet.

Yksi tärkeä periaate yhtenäisyyden rakentamisessa on ollut tasapuolinen viestintä. Oma periaatteeni on ollut pitää kaikki kolmannen polven omistajat samalla tavalla informoituina. Omat lapseni eivät tiedä yhtiön asioista sen enempää kuin heidän serkkunsakaan.

 

Mitä haluaisit seuraavaksi oppia omistajuudesta ja keneltä?

Miten perheyrityksissä koulutetaan next generationia vastuullisiksi uusiksi omistajiksi ja yrittäjiksi? Kaikki ideat ovat tervetulleita. Tätä kysyn Aho Groupin Miia Porkkalalta.

Marjo Miettisen haastattelu on ilmestynyt Perheyritys-lehdessä 2/2021. Seuraava Perheyritys-lehti ilmestyy syyskuussa 2021.

kuva: Oscar Lindell

 

Lisää vinkkejä omistajastrategian laatimiseen?

Tutustu juuri julkaistuun Omistajastrategia työkirjaamme 

Asiasanat
Opi

Lue myös nämä